Оприлюднено законопроект про скасування трудових книжок

Оприлюднено законопроект про скасування трудових книжокОприлюднено текст проекту Закону України «Про внесення змін до де-яких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)».
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, на адмініс-трування кожної трудової книжки підприємством в середньому витрачається 1 година праці спеціаліста (бухгалтера, спеціаліста відділу кадрів, HR-спеціаліста) в рік, тож скасування трудових книжок дозволить зекономити трудові затрати на їх адміністрування в розмірі майже 290 млн. грн. Також скасування трудових книжок усуне необхідність їхнього зберігання на підприємствах, що дозволить зекономити витрати бізнесу на архіваріусів. Залежно від кількості найманих працівників середні та великі підприємства зможуть зекономити щорічно близько 220 млн. грн. на зберігання трудових книжок.
При укладенні трудового договору працівники надаватимуть паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заяву про прийняття на основне місце роботи або на роботу за сумісництвом, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, посвідчення застрахованої особи в системі загальноо-бов’язкового державного соціального страхування. Замість обов’язкової тру-дової книжки працівники наділяються правом надати інформацію (резюме), характеристики, рекомендації та інші документи, що характеризують попе-редню роботу. Роботодавці матимуть право перевірити достовірність інфор-мації, поданої працівником.
При звільненні на роботодавця покладається обов’язок видати копію наказу про звільнення. Облік трудової діяльності працівника здійснювати-муть в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Працівнику дадуть право самому визначати, яке місце роботи він вва-жатиме основним, що він визначить як таке для надання страхувальником інформації до Державного реєстру.
Зі статті 32 Кримінально-виконавчого кодексу України пропонують ви-лучити норму щодо внесення до трудової книжки засудженого запису про позбавлення права обіймати певну посаду або вид професійної діяльності, яким заборонено займатись упродовж певного строку.
Основним документом, що підтвердить стаж роботи, буде інформація з персоніфікованих даних працівника, що підтверджуватиме сплату внесків на соціальне страхування. За період до 2004 року наявність трудового стажу може бути підтверджена трудовою книжкою.
Інформація про прийняття присяги, присвоєння, зміну і позбавлення рангів міститиметься тільки в особовій справі державних службовців, посадо-вих осіб місцевого самоврядування та дипломатичних працівників.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-вання» пропонується доповнити нормою, що трудовий стаж, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, за періоди після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)» обчислюватимуть за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, та виданим роботодавцем документами про умови праці та тривалість роботи у них. Пропонується значно доповнити перелік відомостей, що містить персональна облікова картка в Реєстрі застрахованих осіб, у т. ч. місце реєстрації; відомості про членів сім’ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи, та її дітей; сума періодів страхового стажу; відомості про трудові відносини; кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць; освіта; професія; посада; інформація про основне місце роботи; відомості про добровільні внески за договором про добровільну участь тощо.

Сергій ТКАЧУК, головний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції

0 thoughts on “Оприлюднено законопроект про скасування трудових книжок

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.