Чернівецькі банки нав’язують пенсіонерам кредитки

Чернівецькі банки нав’язують пенсіонерам кредитки«У банку, в якому я свого часу відкрив рахунок та отримую на спеціальну картку пенсію, мені при її заміні (закінчився термін дії) нав’язують ще й «кредитку», якої я не замовляв, — пише до редакції наш читач Іван Семенович Боднар. — Але я не бажаю мати ніяких додаткових зобов’язань! Хіба правильно чинить банківська установа? Допоможіть розібратися у цьому надважливому для багатьох пенсіонерів питанні».

Як повідомляють в управлінні Національного банку України в Чернівецькій області, порядок виплати пенсій за згодою пенсіонерів через їхні поточні рахунки у банках визначено постановою Кабінету міністрів України №1596 (далі – Порядок 1596). Виплата пенсій, згідно з цим Порядком, здійснюється через поточні рахунки, що відкриваються у банках, з якими Пенсійний фонд та Мінсоцполітики за результатами конкурсу укладають відповідні угоди з визначенням санкцій за недотримання ними договору перед одержувачами (пункт 2); одержувачі пенсій та грошової допомоги самостійно обирають уповноважений банк, де відкривають поточний рахунок (пункт 6); між уповноваженим банком та одержувачем пенсії укладається договір і одержувачу видається ощадна книжка, у якій обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, номер поточного рахунку та реквізити установи уповноваженого банку або платіжна картка. Положення договору не можуть погіршувати умов виплати пенсій, встановлених цим Порядком. Умови договору повинні передбачати можливість його розірвання за ініціативою однієї з сторін; одержувачі пенсій можуть у будь-який час змінити уповноважений банк, через який виплачується пенсія, подавши нову заяву, відповідно до вимог п.10 цього Порядку. Залишки коштів одержувача можуть перераховуватися в інший банк на підставі доручення (пункт 12).

Також відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ та угодами (договорами) між клієнтом та банком.
Згідно з п.2.3 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, спеціальний платіжний засіб, в т. ч. платіжна картка є власністю емітента (банку) і може передаватися у власність або надаватися в користування клієнту відповідно до умов договору, на підставі якого надається та використовується спеціальний платіжний засіб. Згідно з п. 2.5 Положення банк зобов’язаний забезпечити наявність у договорі, зокрема, таких умов: видів платіжних операцій, які клієнт має право здійснювати з використанням спеціального платіжного засобу, правил та встановленого максимального строку їх виконання; порядку розгляду спорів; відповідальності емітента (банку) та клієнта. Пунктом 10.9 Положення передбачено, що спори, пов’язані зі здійсненням банками платіжних операцій з використання спеціальних платіжних засобів, розглядаються у судовому порядку.

Таким чином, порядок видачі платіжних карток пенсіонерам для здійснення виплати пенсій, їх заміни, а також відповідальність банку визначаються умовами відповідних договорів з врахуванням вимог чинного законодавства. ПФ України та Мінсоцполітики України можуть застосувати до банку санкції за недотримання ним договору перед одержувачами пенсій згідно з п. 2 Порядку №1596. У разі порушення сторонами договору договірних зобов’язань спори розглядаються у судовому порядку.
Підготувала Наталія БРЯНСЬКА