Як захистити права у сфері державної реєстрації? Роз’яснюємо механізм оскарження рішень, дій, бездіяльності державних реєстраторів

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, громадських формувань поряд із судовим порядком захисту Ваших прав функціонує й позасудовий механізм захисту. Його метою є забезпечення всебічного аналізу порушеного Вами питання та прийняття відповідного рішення на підставі норм чинного законодавства України.

Йдеться про можливість оскарження рішень, дій, бездіяльності державних реєстраторів, що, на Вашу думку, є незаконними і такими, що порушують Ваші права.

Реалізацію права на оскарження дій, рішень, бездіяльності державних реєстраторів законодавцем регламентовано у Законах України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Так, розділ VII Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» містить норми щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно. Аналогічну інформацію містить розділ V Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у відповідній сфері.

Суб’єктами  розгляду скарг у сфері державної реєстрації виступають Міністерство юстиції України та його територіальні органи.

Важливим моментом порядку оскарження є оформлення скарги згідно вимог, які містяться у вищезгаданих законах.

Щодо строку такого оскарження, звертаємо Вашу увагу, що право подати скаргу діє протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

При Головному територіальному управлінні юстиції функціонує Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом.

Розгляд скарг вищезазначеним органом здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено. За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених законами, у формі наказу.

Детальну інформацію щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів державної реєстрації у сфері державної реєстрації нерухомого майна, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань можна дізнатись звернувшись у відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області (адреса: вул. О.Кобилянської, 13, каб. 1, 2, м. Чернівці; тел. (0372) 57-17-78).

Христина Венгринович,

головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності

комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління

державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

 

peredplata