Вибори ректора ЧНУ: хто претенденти, і що вони обіцяють

Міністерство освіти 18 квітня офіційно оприлюднило список кандидатів на посаду ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серед претендентів на посаду: доктор фізико-математичних наук, професор Олег Ангельський, доктора юридичних наук, доцент Микола Боднарук, доктор фізико-математичних наук, професор Роман Петришин.

“Чернівецький національний університет – демократична інституція. У нас будуть справжні вибори. Є рівноцінні претенденти. І наш найголовніший спільний обов’язок – забезпечити максимально велику явку нашої спільноти на вибори”, – сказав голова виборчої комісії із проведення виборів ректора Петро Пацурківський.

Загальна кількість виборців, які мають право голосувати на виборах ректора 25 квітня, становить 1648 осіб. Вибори відбудуться з 09.00 до 15.00 у Мармуровій залі. Бюлетені для таємного голосування видаватимуть за документом, що посвідчує особу.

У два етапи (висунення претендентів і таємне голосування) відбувалися вибори представників студентів для голосування на виборах ректора.

Біографії кандидатів

Вибори ректора ЧНУ: хто претенденти, і що вони обіцяють

Олег Ангельський народився 5 травня 1957 року в селі Селятин Путильського району. Інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор (1991), академік АН ВШ України. Заслужений діяч науки і техніки України. Перший українець, що був нагороджений премією імені Галілео Галілея.

У 1979 році закінчив Чернівецький університет. У 1979–1982 навчався в аспірантурі Чернівецького державного університету за спеціальністю “Оптика”. З 1982 працює в Чернівецькому університеті. У 1983 захистив кандидатську дисертацію в Інституті фізики Академії наук України. В 1990 захистив докторську дисертацію за спеціальністю “Оптика” в Саратовському державному університеті.

Автор понад 300 статей в рейтингових міжнародних журналах, автор і співавтор 6 монографій, опублікованих в США. Ініціатор і організатор входження України до Європейського оптичного товариства з 2009. Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Американського оптичного товариства (OSA), дійсний член Європейського оптичного товариства, дійсний член Міжнародного товариства інженерів-оптиків, дійсний член Інституту фізики Великої Британії.

Що обіцяє

– “Заборонити забороняти” в університеті будь-яку конструктивну ініціативу та самодіяльність.

– Виробити політику університету щодо покращення якості підготовки

фахівців, а також запровадження персональної відповідальності директорів інститутів та деканів факультетів за реалізацію цієї політики.

– Розробити стратегічний план розвитку ЧНУ на 2019-2025 роки.

– Розробити програму стимулювання високопродуктивної праці.

Вибори ректора ЧНУ: хто претенденти, і що вони обіцяють

Роман Петришин – доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор Чернівецького національного університету.

Народився 20 березня 1953 року в селі Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області. Після закінчення Городенківської СШ №2 в 1970 році вступив на перший курс математичного факультету Донецького університету, а в 1971 перевівся на математичний факультет Чернівецького університету. 3 1975 року після закінчення університету працював асистентом, старшим викладачем, а з 1986 року доцентом кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету. В 1977 році без відриву від виробництва вступив до acпipaнтypи, а в 1981 році захистив кандидатську дисертацію.

У 1993 році вступив у докторантуру при Інституті математики НАН України, а в 1995 році захистив докторську дисертацію.

У 1999-2005 роках – декан математичного факультету, а з квітня 2005 року – перший проректор Чернівецького університету.

У 2000 році нагороджений знаком “Відмінник овіти України”, заслужений діяч (2007р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року.

Опублікував понад 120 наукових праць, серед яких дві монографії.

Що обіцяє

– Забезпечити високий рівень іміджу ЧНУ, популяризувати досягнення університету в різних сферах.

– Заснувати асоціацію випускників університету, максимально залучаючи їхні знання, досвід.

– Завершити створення сучасного інформаційного середовища університету (кабінету студента, єдиної мережі Wi-Fi)

– Створити сучасний музей університету та його атрибутику.

– Заохочувати впровадження новітніх технологій у навчальний процес.

Вибори ректора ЧНУ: хто претенденти, і що вони обіцяють

Микола Боднарук – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри приватного права, юридичного факультету Чернівецького національного університету. Народився 6 вересня 1958 року у селі Ковалівка Коломийського району.

У 1986 році здобув спеціальність “Педіатрія” у Чернівецькому медичному інституті.

У 1996 отримав диплом зі спеціальності “Правознавство” в ЧНУ.

У 1994 став доцентом юридичного факультету ЧНУ.

У 1996 захистив кандидатську дисертацію у Національному медичному університеті імені академіка А. Богомольця.

У 2015 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук у Національній академії наук України, Інституті держави і права ім. В.Корецького.

З 2015 року – завідувач кафедри приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
У науковому здобутку три монографії та 20 статей у наукових виданнях.

Що обіцяє

– Проводити онлайн-опитування науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів для забезпечення зворотних управлінських рішень.

– Створити систему внутрішнього університетського електронного документообігу.

– Створити наглядову раду за фінансово-господарською діяльністю університету.

– Сприяти розвитку органів студентського самоврядування через належне фінансування їхньої діяльності.

– Розробити систему фінансової підтримки професорсько-викладацького складу, аспірантів і докторантів з високими показниками науково-дослідної роботи.