НАУКОВЦІ БУКОВИНИ СВІТКУЮТЬ 25-РІЧЧЯ З РОЗВЕДЕННЯ БУКОВИНСЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО ТИПОВУ МЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛУ ХУДОБИ!

Останнім часом на Буковині набуває чимраз більшого розвитку новий сегмент тваринництва — спеціалізоване м’ясне скотарство на основі вирощування-розведення худоби нової генерації — комолих (безрогих) сименталів, однієї з найкращих у світі порід ВРХ, що відповідає селекційним вимогам в Україні.

Буковинський зональний тип м’ясного комолого сименталу – це нова вперше створювана популяція мясної худоби, яка виведена науковцями – селекціонерами Буковини для Карпатського регіону України.

З подачі буковинських науковців у м’ясному скотарстві галузі регіону вже 25 років успішно розвивається новий самостійний, прижитий напрямок – м’ясне скотарство. На Буковині створений новий тип мясної худоби, пристосованої до кліматичних умов області.

Це в сьогоденні на науковому фронті, як чверть століття виведено нову популяцію буковинського зонального типу м’ясного комолого сименталу худоби, яку розпочато, ще в далекому 1998 році з впровадженням нової галузі м’ясного скотарства, яка започаткована на Буковині ведучим, діючим та чинним в Україні племінним господарством ДП ДГ „Чернівецьке” Буковинської державної сільськогосподарської  дослідної станції ІСГ КР НААН.

Варто лише зазначити, що за останні 10–15 років жоден з профільних наукових інститутів мережі НААН не може похвалитися такими науковими селекційними здобутками в скотарстві, як науковці селекціонери Буковини.

Буковинські науковці – селекціонери аграрники святкують своє сьогодні

досягнуте 25 – річчя створеного унікального стада буковинського зонального типу м’ясного комолого сименталу худоби за технологією м’ясного скотарства, якому немає аналогів у ближньому та дальньому зарубіжжя, що є найбільш надбанням для аграрної науки та виробничників Карпатського регіону Буковини. Так оригінатором вперше з розведення нової популяції м’ясних комолих сименталів худоби являється Буковинська ДСГДС ІСГ КР НААН, що є однією з потужних аграрних установ в регіоні та в зоні Українських Карпат.

Все ж таки науковці селекціонери регіону Буковини зуміли створити новий тип мясної худоби, якому не має аналогів в Україні, СНГ, Європі та світі.

Так це справді в Україні, а саме на Буковині де розводять таку унікальну м’ясну безрогу м’ясну худобу з врахуванням часток спадковості по

кровності м’ясної симентальської породи США, Канади, Австрії та Німецької селекції. У даний час в

регіоні в наявності у діючих м’ясних стадах находиться 1950 голів в тому числі 650 корів нової генерації, які добре адаптувалися до всіх  кліматичних зон Буковини та Українських Карпат.

Цікавим є те, що новий тип м’ясного комолого сименталу худоби, має високу

енергію росту, як в підсисному так і в усіх фізіологічних періодах вирощування. З використанням методу підсису телятко досягає добових приростів 950 – 1150г, як у літньому так і в зимовому періодах вирощування.

Виявлено, що високим досягненням нової генерації комолих м’ясних сименталів жуйних є їх економічна ефективність, яка складає з таких основних складових: рентабельність 7-21%, собівартість 1100-1200грн за 1 центр виробленої продукції з економічним ефектом 950-1050грн. на 1 голову в рік без державної дотації. Найбільш цінним є те, що ведучим в Україні племінним заводом ДП ДГ «Чернівецьке» вже реалізовано більше 856 голів племінного молодняку для різних господарств України. Господарі та науковці ДП ДГ «Чернівецьке» радуються тим, що кожного року діючий племінний завод реалізує по 25-35 голів племінного молодняку, що приносить для скарбниці господарства 1мільйон грив.

У 2019 році ДПД Г « Чернівецьке «були продані 38 бичків у МХП» Баффало» у Маневецький район Волинської області для реалізації в країну Лівію. За 150 днів відгодівлі на інтенсивних рецептах раціону було отримано у середньому по 1480 грам добового приросту, а 11 голів зверх 2000грам. Це свідчить про високий генетичний потенціал буковинського м’ясного комолого сименталу худоби.

Цікавим є те, що кожного року діючий племінний завод реалізується по 25-30 голів племінного молодняку. У 2020 році реалізовано 31 голів телиць у річному віці реалізовано в республіку Молдова.

До речі, створений зональний тип комолих сименталів, який «продуктивний і на молоко, і на м’ясо», таки не обходять агровиробники суспільного сектору різних форм власності на Буковині. Де котрі господарства вже придбали перспективний племінний молодняк. З’явився інтерес і за кордоном – понад сто бугайців і теличок м’ясного комолого симентала експортували до Казахстану, Лівану та телиць Молдови для розведення місцевих порід жуйних.

Ось, що таке є розведення без рогої м’ясно  симентальської худоби в умовах зони Українських Карпат.

 Цей створений тип нового м’ясного сименталу буде на майбутнє великим інноваційним розведенням для України. Це є золотий скарб Буковини та України. Про нього великий інтерес мають і хочуть розводити ближні села Молдови та Румунії, що знаходяться біля кордонів нашого племінного заводу ДП ДГ «Чернівецьке» с. Цурень Герцаївського району Чернівецької області для отримання «альпійської» яловичини. На базі ДПДГ «Чернівецьке» та у селянських господарствах Герцаївського району протягом 2013-2018років проводився міжнародний проект Євросоюзу «Румунія, Молдова, Україна» з розведення м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації для селянських обійстях даного району Чернівецької області.

За продуктивними та якісними показниками новостворений тип жуйних не має аналогів в Україні і він за цими ознаками не поступається кращим європейським та світовим м’ясним породам жуйних цього напряму продуктивності, і тому його необхідно зберігати і вести наукову роботу на майбутнє, що не одноразово підтверджувалося висновками фахівців головного Координаційного центру Інституту тваринництва НААН, що це є великий здобуток та досягнення і збереження вітчизняного сименталу нового типу худоби.

Так науково-дослідна селекційна робота науковцями виконується у 10 – базових та дочірніх господарствах суспільного сектору різних форм власності з розведення нової популяції буковинського зонального типу худоби, всього 1500 голів в тому числі 654 корів, а саме в базових та дочірніх господарствах Буковини та Прикарпаття.

І на кінець: Буковинський м’ясний комолий симентал худоби , це є уніка для нашої аграрної науки та практиків зони Карпат та України.

Завідувач

відділу селекції, розведення, годівлі

та технології виробництва продукції тваринництва,

канд. с.- г. наук, старший науковий співробітник                   Андрій Калинка

Заступник директора з наукової роботи                       

канд. с.- г. наук, старший науковий співробітник                   Оксана Лесик