У Чернівецькій області кількість робочої сили у віці 15 років і старше становить майже 60%

Робоча сила за статтю та місцем проживання

у Чернівецькій області у 2020 році

У Чернівецькій області кількість робочої сили у віці 15 років і старше у 2020р. становила 423 тис. осіб або 56,9% до населення цієї вікової групи, у міських поселеннях – 51,8%, у сільській місцевості – 60,9%.

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 386 тис. осіб, з них більше половини – чоловіки. Майже дві третини зайнятого населення проживало у сільській місцевості.

Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 52,0% до населення цієї вікової групи, жінок – 46,1%, чоловіків – 58,8%. Серед міського населення рівень зайнятості становив 45,4%, серед сільського – 57,1%.

Кількість безробітних віком 15 років і старше (за методологією МОП) становила майже 37 тис. осіб, з них більше половини – чоловіки. Більшість безробітних проживали у міський місцевості.

Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 8,7% до робочої сили цієї вікової групи (серед жінок – 7,8%, чоловіків – 9,5%).
У міського населення цей показник був вищим, ніж у сільського населення –12,4% проти 6,3%.