Усього 3% повнолітніх українців вважають боротьбу з короновірусом в Україні успішною. Дослідження LibertyReport.ai

За результатами репрезентативного дослідження, яке було проведене

платформою для соціологічних та маркетингових ріалтайм

досліджень LibertyReport.ai 13-14 квітня, було виявлено, що лише 3%

повнолітніх українців вважають боротьбу з пандемією Covid-19 в Україні успішною. Серед опитаних дітей у віці 14-17 років, цей показник дещо вищий і складає 9%. 

Більше половини опитаних повнолітніх респондентів – 53%, оцінюють боротьбу з короновірусом в нашій державі як провальну. Cеред жінок дотримуються такої точки зору 48% опитаних, а серед чоловіків 59%. Серед дітей 14-17 років 36% опитаних відзначили, що боротьба провальна.

При цьому на Заході більше, ніж в інших регіонах, наприклад, на 20% більше, ніж на Сході – 44% і 24% опитаних відповідно, тих, хто оцінює боротьбу з пандемією як “задовільну”. Соціологи відзначають, що цей показник помітно корелює з віком опитаних. Серед дітей 14-17 років 47% вважають боротьбу задовільною, а ось серед респондентів віком 60+ лише 30%.

Також важливим є той факт, що українці головну відповідальність за результат боротьби з короновірусом покладають на міністра охорони здоров’я. Так вважають 46% відсотків опитаних. За статтю респондентів поділ у цьому питанні також є досить значущим. Серед чоловіків вказали міністра 38% опитаних, а серед жінок – 52%. На другому місці за рівнем відповідальності повнолітні українці вказали президента – 23%, на третьому – прем’єр-міністра (13%). Мешканці Сходу України частіше називали президента винним, аніж, мешканці Заходу – 27% і 20% відповідно.

Важливо також відзначити, що лише 10% дорослих українців вказали голову міста чи села відповідальним за боротьбу з пандемією. Це цікавий факт, адже центральна влада постійно наголошує, що органи місцевого самоврядування також мають нести відповідальність за ситуацію.    

Якщо говорити в розрізі респондентів, які назвали боротьбу з короновірусом провальною, то вони також вважають головним відповідальним міністра охорони здоров’я. Серед дорослих це 58% опитаних, а серед дітей – 44%.Серед цих респондентів прем’єра вказали 15% дорослих та 9% дітей, президента 30% і 28% відповідно, а ось голову міста чи села, лише 4% і 5% відповідно.

Метод проведення досліджень

13-14 квітня платформою LibertyReport.AI було проведено Національне репрезентативне дослідження, результати якого відображають думку дорослих українців – віком 18+. Загальна кількість опитаних – 1500 особа. Дослідження проведено на платформі Liberty report, із застосуванням підходу “MIXED-MODE”: опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%

Також було проведено Національне дослідження, результати якого репрезентують думку молоді –  українців у віці 14-17 років за статтю, регіоном та типом проживання. Загальна кількість опитаних – 200 осіб. Дослідження також було проведено на платформі LibertyReport.AI, із застосуванням підходу “MIXED-MODE”: опитування онлайн та телефоном у пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 6.9%

Дослідження було виконано на замовлення студії “Свобода слова Савіка Шустера”.

 LibertyReport.ai – платформа для проведення соціологічних і маркетингових досліджень у режимі реального часу.