ПАТ «Чернівцігаз» провело чергові Загальні збори акціонерів

ПАТ «Чернівцігаз» провело чергові Загальні збори акціонерів14 травня ПАТ «Чернівцігаз» провело чергові Загальні збори акціонерів, в яких взяли участь акціонери, що володіють 63,98% акцій. На зборах було затверджено фінансову звітність діяльності компанії та баланс за 2013 рік. Також була дана оцінка роботи правління компанії та затверджені пріоритетні напрямки її розвитку на 2014 рік.

Фінансова звітність ПАТ «Чернівцігаз» підтверджена міжнародною аудиторською компанією «Еrnst & Young», що є однією з найавторитетніших аудиторсько-консалтингових компаній у світі. Згідно висновків «Еrnst & Young» фінансова звітність ПАТ «Чернівцігаз» відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності і достовірно відображає результати фінансової діяльності компанії.

Члени наглядової ради відзначили ефективність роботи правління ПАТ «Чернівцігаз» за 2013 рік. Зокрема позитивну оцінку отримало підвищення технічного рівня виробництва : запровадження засобів телеметрії на газорегуляторних пунктах та станціях катодного захисту, використання нових високоефективних матеріалів для будівництва газопроводів, оновлення транспортних засобів (а саме: автомобілів аварійно-диспетчерської служби). Також було схвально відзначено впровадження системи обслуговування клієнтів за принципом «Єдиного Вікна» , що забезпечило спрощення процедури отримання клієнтами послуг (робіт), скорочення строків їх надання та позитивно позначилось на якості обслуговування клієнтів.

«Враховуючи те, що суспільно-політична та економічна ситуація в країні була і залишається вкрай важкою, завдяки обранню правильної стратегії розвитку та злагодженій роботі трудового колективу нам вдалося розпочати процес трансформації підприємства та виконати поставлені перед нами задачі на 2013 рік», – зазначив у своєму виступі Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

Одним з найважливіших рішень зборів стало визначення пріоритетних напрямків розвитку компанії на 2014 рік. Основними з них є подальший розвиток та модернізація газових мереж, підвищення безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати на підприємствах промислового комплексу, покращення обліку природного газу та скорочення технологічних витрат, ліквідація заборгованості по розрахункам за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню.

Основними акціонерами ПАТ «Чернівцігаз», відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, є: ПрАТ «Газтек» – 34,39%, ПрАТ «Тернопромсервіс» – 14,70%, ПрАТ «Ролюкс» – 14,70%, ПрАТ «Агропромкомплект» – 14,70% статутного капіталу.

ДОВІДКА : Публічне акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. ПАТ «Чернівцігаз» експлуатує 8,58 тис. км. газопроводів. Щорічно підприємство транспортує близько 500 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є майже 224 тисячі сімей Чернівецької області та 4 тисячі підприємств, установ і організацій. ПАТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1500 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону. Протягом 2013 року воно перерахувало до бюджетів різних рівнів 34,9 млн. грн.

Андрій Семенович
Фахівець із зв’язків з громадськістю