Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»

Враховуючи значну увагу ЗМІ до процесу ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вважає за необхідне проінформувати громадськість і журналістів про поточний стан ліквідації банку.

В даний час ліквідаційна процедура щодо ПАТ «БАНК ФОРУМ» продовжується у відповідності до чинного законодавства.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зацікавлений у громадському контролі за процедурами ліквідації з боку вкладників ПАТ «БАНК ФОРУМ», про що неодноразово наголошував. Фонд звертається до ініціативної групи вкладників ПАТ «БАНК ФОРУМ» з пропозицією долучитися до процесу ліквідації банку, що забезпечить максимальну його прозорість та відкритість.
На жаль, попередні запрошення представників вкладників банку до участі у процесі ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ», висловлені керівництвом Фонду публічно, в тому числі, в рамках діяльності спільної Робочої групи НБУ та Фонду щодо ПАТ «БАНК ФОРУМ», на засідання якої запрошувались члени ініціативної групи, з незрозумілих причин для Фонду не знайшли офіційного відгуку.
Щодо поточної ситуації у ПАТ «БАНК ФОРУМ» повідомляємо, що наразі уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку закінчує проведення інвентаризації майна ПАТ «БАНК ФОРУМ» з метою формування його ліквідаційної маси, а також складає реєстр акцептованих вимог кредиторів. Під час проведення інвентаризації визначається також достатність та повнота сформованих резервів, перевіряється класифікація кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, дебіторської заборгованості, нарахованих доходів тощо. Дані інвентаризації буде відображено в балансі на 01 вересня 2014 року.
За даними інвентаризації з метою формування ліквідаційної маси необхідно провести оцінку активів ПАТ «БАНК ФОРУМ». Процес оцінки активів розпочнеться 1 вересня 2014 року. Для проведення оцінки уповноваженою особою Фонду обрано спеціалізовану оціночну компанію із відповідного переліку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду.
З метою адекватного вибору були надіслані запити щодо вартості послуг до кількох оціночних компаній, після розгляду цінових пропозицій обрано ту, яка запропонувала найменшу ціну – ТОВ «Е.Р.С.Т». Слід відзначити, що першу оцінку активів ПАТ «БАНК ФОРУМ» проводила інша оціночна компанія. Очікуваний термін проведення оцінки – один місяць, а формування ліквідаційної маси в цілому має бути завершене до 14 грудня 2014 року.
Зауважимо, що Фонд уважно ставиться до якісного формування ліквідаційної маси з метою найбільш повного врахування всіх ліквідних активів. До ліквідаційної маси ПАТ «БАНК ФОРУМ» включатимуться нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи ПАТ «БАНК ФОРУМ». Активи ПАТ «БАНК ФОРУМ», які знаходяться на території АР Крим і в зоні проведення військових дій, до ліквідаційної маси включатися не будуть.
Після затвердження ліквідаційної маси ПАТ «БАНК ФОРУМ» уповноважена особа Фонду на ліквідацію розпочне реалізацію активів банку. Отримані кошти будуть спрямовані на виплати вкладникам та іншим кредиторам ПАТ «БАНК ФОРУМ» в черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
На даний час Фонд та Уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» з метою максимального забезпечення виплат усім вкладникам та кредиторам вживають заходів для збільшення ліквідаційної маси банку, зокрема проводиться робота з боржниками банку щодо добровільного погашення ними заборгованості.
Також з метою примусового стягнення заборгованості з боржників ПАТ «БАНК ФОРУМ» у судах розглядаються 805 справ за позовами ПАТ «БАНК ФОРУМ», а органами Державної виконавчої служби відкрито 3 782 виконавчих провадження за попередньо прийнятими рішеннями.

Довідка:
Фонд розпочав процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ «БАНК ФОРУМ» з ринку з 14.03.2014 після отримання від Національного банку України відповідного рішення.
Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» станом на 01.08.2014 вкладниками отримано 2,7 млрд грн, що складає 94,9% суми, яка підлягає виплаті усім вкладникам в межах гарантованої суми відшкодування.

Відділ зв’язків з громадськістю
та міжнародними організаціями
ivs@fg.gov.ua
(044) 333-35-63