Податкова роз\”яснює буковинцям, як отримати права на автоматичне відшкодування ПДВ

Податкова роз\”яснює, як отримати права на автоматичне відшкодування ПДВ.

Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум ПДВ платники податку мають відповідати одночасно всім критеріям, визначеним у пункті 200.19 статті 200 Податкового кодексу України:

– не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”;

– юридичні особи та фізичні особи – підприємці включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб;

– здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом – протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));

– загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов\’язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;

– у яких середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;

– мають один з наступних критеріїв:

а) або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;

б) або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців;

в) або рівень визначення податкового зобов\’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом III цього Кодексу;
– не мають податкового боргу.

Виходячи із наведеного переліку критеріїв, можуть претендувати на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ платники, фінансові результати діяльності яких свідчать про наявність належного рівня податкової культури, застосування прозорого механізму формування сум бюджетного відшкодування ПДВ та не мають ознак мінімізації податкових зобов’язань, повідомляє ДПС в Чернівецькій області.