І знов цікаві речі про трипільську цивілізацію !

 
Початок 1. Трипілля (атланти). Наукові праці археолога Вікентія Хвойки білої раси довели, що трипільська цивілізація це українська цивілізація і що Україна була заселена з давніх часів і має глибоку та неперервну історію.
Археолог Вікентій Хвойка своєю рукою написав: “трипільська-українська цивілізація”, через риску. «Це було сенсаційне відкриття і стало голосним в цілій Європі що окрім Хвойки, цю кераміку досліджували понад 20 археологів своїх і чужих. Від назви місцевості, Хвойка назвав кераміку “трипільською”, а нарід що його створив “трипільцями”.
Трипільці наші предки. Це потомки самарів (шляхетних, чесних) – населення Палеоліту і доводить тяглість еволюції наших предків, автохтонів України. Найдавніша назва праукраїнців оріїв, яку занотувала історія це гіпербореї “сумери–самари“ – кімери, скити, сармати, руси тощо.» (“Оріяна. Кіммерія-Праукраїна. Праісторія України”).
Житло трипільської цивілізації дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століття, символи на посуді, вишиванках, рушниках і писанках (зокрема сварга, інь та ян) такі, як в Трипіллі 7-10 тисяч років тому. Отже втратили сенс байки про вигаданих готів, кочовиків (яких малювали на землях Русі-України начебто інші республіки), норманська теорія, тощо. Давня культура українського народу і найперше — давня віра, котра творила внутрішній світ предків, поєднуючи нерозривними зв’язками з Небом, Землею, Всесвітом.
Складникам душі українця ставало замало простору у межах власного тіла — і вони виривалися назовні у вигляді писанок, вишиванок, тканих килимів, пісень, запального танка. Ця наука не принесена нам кимось ззовні, а захована у внутрішніх глибинах, у підсвідомості індивіда, в обрядових проявах наших предків.
Професор санскритолог Василь Кобилюх: “Атлантида, яку вчені шукають понад 100 років – це Карпати і Подільські висоти, які не поглинув потоп! Єгипетські піраміди – вторинне явище, у Криму і Сербії є піраміди збудовані раніше”, ось і знайшлися атланти бо історики повідомили тільки про затоплення Атлантиди.
Відповідно українському найдавнішому у Світі колодарю зараз 7532 рік. Трипільську-українську цивілізацію вивчали в університетах Європи і США, американські вчені дослідили рештки чотирьох трипільських жінок знайдених у печері Вертеба на Тернопільщині.
Складний ДНК-тест показав, що гени трипільців і сьогодні присутні в крові українців. У жилах українців тече кров найпередовішої цивілізації стародавнього світу.
Англо-австралийский археолог, філолог, дослідник давньої історії Європи Гордон Чайлд називає людей трипільської цивілізації «ukrainian villagers» українські селяни, які саме із Надчорномор’я та Надазов’я почали розселятися по Євразії. (монографія «Арійці» 1926 р.).
Археолог, історик, професор Сорбонського університету Р. Гіршмен голова археологічних експедицій в 1935—49 роках пише у своїй книзі “Іран” (виданій в 1965 році в США): “Материнською землею арійських народів є Україна”. Англійські історики Stuart Pigot у свойому творі “Prehistoric India 1000 B. C.” та Sir Mortimer Whceler у творі “The Indus Civilisation” доводять, що орії походять із східньо-європейських степів (Україна) і мігрували через Іран, Ірак, Індію.
Професор палеонтології Віденського університету Оскар Менгин (Menghin): «Трипільська культура — передусім українська культура». Професор Оксфордського, Єльського університетів Ростовцев: «Трипільська культура зі своїми матеріальними та моральними прикметами цілком є українська культура, у всій своїй схожості і близькості».
О. Ковалевський “Ілюстрована історія України від найдавніших часів до сучасності” ( Розділ 7.): «Велика Скіфія була могутньою державою саме українського наРОДУ. Це була та ж сама спадкоємниця Трипільської-української цивілізації з племенами арійського народу”.
Археолог, історик, етнограф, мистецтвознавець, професор Вадим Михайлович Щербаківський: “Трипільська культура українського народу обіймає кам’яну, бронзову і початок залізної доби і є аналогічною до культури і складу південних держав мікенців, геттітів, митаніїв, егейців і етрусків”.
Письменник Плачинда Сергій: «Ось вона, пуповина земної цивілізації. Нарешті заговорила Кам’яна Могила під Мелітополем – найдавніша культурна пам’ятка. Прочитано найперше письмо Людини. І озвалася до нас вона – завдяки титанічній праці шумеролога Кифішина – з глибини VI тисячоліття до н.е. Тобто на три тисячі років раніше ніж єгипіетські піраміди. Але й сьогорічні підручники для школи з історії Стародавнього світу починають свої розповіді з Єгипту. А годилося б – з Оратти на Дніпрі, де винайшли колесо й плуга, приручили коня і викарбували в печерах і гротах Кам’яної Могили перші письмена.
Се одне з прочитань Кифішина: “Радісно плуг ріже…”, скільки поезії і філософії у сих трьох словах.
Історик, археолог Юрій Шилов позначає сей напис VI тисячоліттям до н.е. Випущено перший том. Ю. Шилов підкреслив у своєму виступі, що Кифішин простежує писемність з 35 тисячоліття до н.е. Кам’яна Могила – унікальне в світі геологічне утворення. Тут у написах відбита й доба мисливців на мамонтів, тому Кам’яна Могила є зародком Людської цивілізації».
 
Філолог С. Губерначук: “Культ лелеки розвинувся у нас ще Трипільської доби, а нині в деяких районах Полтавщини лелеку називають лелега тобто так, як називали себе пеласги”.
Після дешифровки писемності шумерів-кімерів, пеласгів-лелегів, бібліограф мовознавець Микола Суслопаров: “Пеласги-лелеги це трипільці-українці винахідники буквено-звукового алфавіту найстародавніших зразків письма із території сучасної України. Саме звідси бере початок буквено-звуковий алфавіт народів Європи.
Трипільці – предки Київської Русі (русини) попередники стародавніх еллінів (греків, етрусків, римлян, троянців,, тощо)”.
Текст з сторінки «Енциклопедія історії України» Leo Krishovsky

peredplata

Залишити відповідь