Завтра – Міжнародний день боротьби з бідністю

Завтра - Міжнародний день боротьби з бідністюЩорічно 17 жовтня в нашій державі відмічається Міжнародний день боротьби з бідністю (офіційна назва “Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів”). Вибірковим обстеженням умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики, передбачено опитування членів домогосподарств щодо оцінки рівня свого матеріального добробуту.

Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, свідчать, що частка домогосподарств області, які оцінили рівень своїх доходів у 2013 році як достатній, склала 77% (у 2012 році – 76%). Майже кожне четверте домогосподарство вважало свій дохід достатнім для нормального харчування, але їх члени обмежували себе у споживанні непродовольчих товарів та послуг.
У ході опитування домогосподарствам було запропоновано вказати, яка сума грошей необхідна в середньому кожній особі на місяць, щоб не відчувати себе бідними. Найбільша частка домогосподарств як по області, так і по Україні в цілому, вказала дохід у розмірі 2700–3100 грн. Цю суму зазначило кожне четверте домогосподарство області та кожне п’яте домогосподарство України.
Для дослідження питань суб’єктивної бідності та соціальної самоідентифікації домогосподарствам було запропоновано визначити, до якого класу за оцінкою матеріального добробуту вони себе відносять. За результатами опитування 72% респондентів області віднесли себе до бідних, 28% – до небідних, але ще не представників середнього класу.

Г.І. Петрова, заступник начальника Головного управління статистики