ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ МКМР З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ

03 квітня 2015 року відбулось планове засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при Чернівецькій міській раді.
Становлення демократичної правової держави, безумовне дотримання та ефективне забезпечення визнаних міжнародною спільнотою стандартів прав людини, домінування права в усіх сферах суспільного життя потребує підвищення правосвідомості та правової культури як суспільства в цілому, так й кожної посадової особи, кожного громадянина України.
На визначення основних завдань щодо набуття правових знань, навичок та вмінь громадянами та посадовими особами державних органів, установ та громадських об\’єднань, шляхів їх вирішення, організаційне та методичне забезпечення спрямована \”Програма правової освіти населення м. Чернівців на 2013-2017 роки»\”, яка затверджена рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.04.2013 № 170/6.
Практичну реалізацію правової освіти та реалізації положень Програми, в умовах динамічного законотворчого процесу та практики права, здійснює Чернівецька міська міжвідомча координаційно-методична рада з пра¬вової освіти населення.
03 квітня 2015 року відбулось чергове планове засідання координаційно-методичної ради з правової освіти населення, в якому взяли участь начальник Чернівецького міського управління юстиції, член МКМР – Афоніна С.Е. та начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції, секретар МКМР – Казимир Н.О. На засіданні було розглянуто 3 питання, зокрема: Про хід виконання міською міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення Програми правової освіти населення м. Чернівці, затвердженої розпорядженням голови Чернівецької міської ради від 09.04.2013р. № 170/6 за 2014р.; Стан забезпечення конституційного права населення на безоплатну правову допомогу; Про стан та перспективи розвитку правової освіти і правового виховання у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до Програми правової освіти населення м. Чернівці затвердженої розпорядженням голови Чернівецької міської ради від 09.04.2013р. № 170/6.
За результатами засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення було розроблено низку рекомендацій та пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних закладів, закладів культури та співпраці із засобами масової інформації з питань удосконалення правоосвітньої та правовиховної роботи, поширення кращого досвіду з правової освіти.

Начальник Чернівецького міського управління юстиції
Афоніна Світлана