Які друковані ЗМІ можуть розраховувати на державну фінансову допомогу

Держкомтелерадіо наказом від 13.05.2015 N 98 затвердило Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації.
Право на отримання державної фінансової підтримки мають лише друковані ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в ст. 3 Закону \”Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів\”.
Державна фінансова підтримка, визначена цим Порядком, не може бути надана друкованим ЗМІ, що зазначені в ч. 3 ст. 2 Закону.
Державна фінансова підтримка друкованим ЗМІ, зазначеним у ст. 3 Закону, надається виключно на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу.
Підставами для надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ є їх економічне становище, підтверджене відповідними документами, перелік яких визначено п. 1 розд. II Порядку.
Розгляд заяви про надання державної фінансової підтримки та наданих заявником документів, а також підготовку матеріалів на розгляд колегії Держкомтелерадіо здійснюють уповноважені представники відповідних структурних підрозділів протягом 30 календарних днів.
Рішення про надання чи про відмову в наданні заявнику державної фінансової підтримки ухвалюється колегією Держкомтелерадіо та вводиться в дію його наказом. У випадку, якщо заявник отримує відмову у наданні такої підтримки, йому повідомляється про це у п\’ятиденний строк.
Розмір державної фінансової підтримки визначається наказом Держкомтелерадіо в межах коштів, виділених Держкомтелерадіо в Державному бюджеті України на відповідний рік.
Наказ набув чинності 26 червня 2015 року.

Начальник Чернівецького міського управління юстиції Світлана АФОНІНА