ПРИЙНЯТИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО ЕЛЕКТРОНУ КОМЕРЦІЮ

Верховна Рада України прийняла Закон України про електронну комерцію, що передбачає легалізацію дистанційного документообігу в електронному форматі.
Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) — це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торговітранзакції, які проводяться за допомогою комп\’ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов\’язані з проведенням цих транзакцій.
До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією, електронний рух капіталу, електронну торгівлю, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронні страхові послуги тощо.
У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоротити шлях перепродажу продукту від виробника до споживача. Це можливо завдяки використання Інтернет-технологій, що надають можливість ефективної прямої взаємодії з кінцевим споживачем.
Головною метою цього закону є не створення нового ринку та його регулювання, а формування правової бази для вже існуючого ринку. З набуттям чинності цим законом правовідносини між продавцем і споживачем на ринку електронної торгівлі будуть прописані на законодавчому рівні, тобто у разі виникнення спору договір, укладений в онлайн-режимі, можна буде використовувати в суді як докази та для захисту інтересів тієї чи іншої сторони . Таким чином, ринок отримує необхідне регулювання на однаковому рівні зі звичайною торгівлею (торгівлею оффлайн).

Провідний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції Людмила ПИЛИПІВ