Затверджено Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків

Уряд постановою № 301 від 20.04.2016 року визначив процедуру списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності.
Порядком списання багатоквартирних будинків з балансу Міністерств, ЦОВВів, держпідприємств та органів місцевого самоврядування зокрема передбачено, що:
списання з балансу багатоквартирних будинків здійснюється балансоутримувачем на підставі прийнятого ним розпорядчого документу;
для списання багатоквартирних будинків з балансу утворюється комісія;
комісія з метою фіксації технічного стану будинку перед списанням проводить огляд будинку;
за результатами роботи комісії складається акт про списання багатоквартирного будинку за формою згідно з додатком до постанови, який підписується усіма членами комісії та затверджується балансоутримувачем.
Підставою для списання будинку з балансу є наявність у ньому приміщень приватної форми власності (приватизовані квартири, вбудовані приміщення магазинів чи офісів тощо).

Провідний спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Людмила ПИЛИПІВ