Додаткові оплачувані відпустки для держслужбовців

Кабінет Міністрів України постановою від 6 квітня 2016 р. № 270 визначив Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток.
Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад 5 років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.
Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби. Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток.
Зазначена додаткова відпустка надається державним службовцям одночасно із щорічною основною оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі відповідно до затвердженого графіка відпусток.
Додаткову відпустку на прохання державного службовця може бути поділено на частини будь-якої тривалості.
Додаткова відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі:
• тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в установленому порядку;
• відкликання із додаткової відпустки для виконання невідкладних завдань;
• виконання державним службовцем державних або громадських обов\’язків, якщо згідно із законодавством службовець підлягає звільненню на час виконання ним таких обов\’язків від основної роботи із збереженням заробітної плати;
• настання строку відпустки у зв\’язку з вагітністю та пологами;
• збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв\’язку з навчанням.
Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час перебування:
• у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• у відпустках без збереження заробітної плати:
• у разі, коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку);
• у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;
• у разі, коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» (до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку).
Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час навчання у навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва.

Начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Юрій Мінтенко

Новини Партнерів