Відділення ФДМУ по Чернівецькій області проводить конкурс на право оренди держмайна

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.
Балансоутримувач – ДВНЗ „Чернівецький політехнічний коледж” (код за ЄДРПОУ 03363140).
Назва об’єкту оренди і місцезнаходження: частини коридору (1-2) першого поверху будівлі навчального корпусу (літ.А) (реєстровий номер 03363140.13.ЮКЕКЖМ011), площею 2,0 кв.м, за адресою: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2.
Вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на 31.03.2016 становить 24182,00 грн без врахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий (квітень 2016р.) місяць при використанні об’єкта оренди з метою розміщення торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари (розміщення автомату гарячих напоїв) (орендна ставка – 9%) визначено відповідно до вимог чинного законодавства та становить 187,71 грн. (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно із стартовим розміром орендної плати, що становить 187,71 грн. за базовий (квітень 2016р.) місяць оренди;
2) своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) (індексація орендної плати у 2016 році зупинена згідно п.9 розділу \”Прикінцеві положення\” Закону України „Про державний бюджет України на 2016 рік” від 25.12.2015);
3) забезпечення сплати орендної плати у вигляді завдатку в розмірі не менше ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який сплачується протягом місяця з дня укладання договору;
4) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
5) страхування об’єкта оренди на суму не менше, ніж зазначена у висновку про вартість, на користь Балансоутримувача, в порядку, визначеному чинним законодавством;
6) заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно третім особам;
7) збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню та забезпечення пожежної безпеки;
8) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонтів орендованого майна;
9) об’єкт оренди не підлягає приватизації;
10) право Орендодавця, з можливим залученням Балансоутримувача, контролювати виконання умов договору та використання майна, переданого в оренду, і у разі необхідності вжиття відповідних заходів реагування спільно з Балансоутримувачем;
11) укладання з Балансоутримувачем орендованого майна окремого договору про компенсацію плати податку за землю та відшкодування комунальних платежів протягом 15 робочих днів після укладання договору оренди;
12) термін оренди – 2 роки 11 місяців;
13) подальше продовження терміну дії договору за умови виконання Орендарем своїх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди Балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження вказаного договору у визначеному вище порядку можливе за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення строку дії цього договору.
У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об‘єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться нова оцінка об‘єкта оренди.
14) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають;
15) компенсація Орендарем витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 5-ти робочих днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу та надання Орендодавцю на момент укладення договору оренди копії підтвердного документу;
16) переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу;
17) переможець конкурсу після отримання від Орендодавця проекту договору оренди протягом 5-ти робочих днів повертає йому підписаний проект договору оренди.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Відомості про претендента:
для юридичної особи:
– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік;
– довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
для фізичної особи:
– копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність,
– завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
1) заяву про участь у конкурсі;
2) комплект відповідних документів, зазначених в оголошенні про конкурс, які передбачені п.7.2 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906;
3) пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в запечатаному конверті з написом “На конкурс” із зазначенням об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком печатки претендента (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі у конкурсі – за 3 робочі дні до дати проведення конкурсу, за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. №7.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 год. через 20 календарних днів з дати опублікування оголошення у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. №3.
Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи повинні подати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Контактний телефон для довідок 55-42-35.

Новини Партнерів