Обов’язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності є наявність страхового стажу від двох до п’яти років

	Обов’язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності є наявність страхового стажу від двох до п’яти років Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено порядок та умови обчислення пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов\’язаного з роботою, інвалідності з дитинства). Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід надати не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Обов’язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності є наявність страхового стажу від двох до п’яти років (залежно від віку на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією).

Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового стажу: до досягнення особою 23 років включно – 2 роки; від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 3 роки; від 27 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки; для осіб 32 років і старших – 5 років.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком; інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

За наявності у непрацюючих інвалідів IІ і III груп – у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Інвалідам-чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.