Найбільше економінчних зносин підприємства Чернівців мають з Іраном, Ліваном та Індією

За 2011 рік підприємства міста Чернівці здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами із партнерами з 80 країн світу, основними з яких були Ліван, Іран, Індія. Експортні послуги надавали 31 підприємство та організації міста, імпортними користувалися 6 (у 2010р. – відповідно 38 та 4 підприємства), повідомляє ГУ стастики в Чернівецькій області.

Обсяг експорту послуг за 2011р. становив 6338,8 тис.дол.США, імпорту – 523,4 тис.дол.США. Порівняно з попереднім роком експорт зріс на 6,7%, а імпорт скоротився на 34,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 5815,4 тис.дол.США (в 2010р. – 5143,0 тис.дол.США).

Найбільшу частку в обсягах експорту займали транспортні послуги (52,2%) та послуги у сфері освіти (27,1%), а імпорту – транспортні послуги (53,7%), послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (41,8%).

В обсягах експорту та імпорту послуг у цілому по області частка підприємств міста становила 94,1% та 58,8%.

peredplata