З 1 вересня 2016 року у Чернівецькій області почали функціонувати Бюро правової допомоги

З 1 вересня 2016 року у Чернівецькій області почали функціонувати Бюро правової допомоги:

– смт. Глибока, вул. Борцям за волю України, 2а;
– м. Заставна, вул. Д. Галицького, 1а;
– м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83;
– м. Новоселиця, вул. Клубна, 3;
– м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6а;
– м. Чернівці, вул. Підкови, 2 (Садгірський район).
Детальну інформацію можна отримати за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 1 або за номерами телефонів: 51-36-12, 51-36-14 та за номером гарячої лінії 0-800-213-103.
Бюро правової допомоги є самостійним відділом місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Основними завданнями Бюро є:
 правопросвітництво у територіальних громадах;
 надання безоплатної первинної правової допомоги;
 забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги;
 надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту);
 забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.
Бюро відповідно до покладених на нього завдань:
1. регулярно розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
2. проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально- виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян, зокрема, пенсіонерів, інвалідів, учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення;
3. здійснює особистий прийом та облік осіб, які звертаються до Бюро для отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, роз\’яснює положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги;
4. розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги протягом п\’яти календарних днів з дня надходження зазначеного звернення;
5. надає правову інформацію, консультації і роз\’яснення з правових питань;
6. забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
7. забезпечує роботу мобільних консультаційних пунктів;
8. забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями за місцем їх перебування з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги;
9. забезпечує розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та їх функціонування на постійній основі;
10. забезпечує прийом заяв про надання безоплатної вторинної правової допомоги, їх реєстрацію та передання до відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру на паперових та/або електронних носіях, надає допомогу у складанні таких заяв;
11. здійснює представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та/або складення документів процесуального характеру, – згідно з наказом відповідного місцевого центру про надання безоплатної вторинної правової допомоги та на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечує посвідчення зазначеної довіреності;
12. забезпечує надання доступу до комп\’ютерів з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою яких особа може отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції; надає консультації, роз\’яснює правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів;
13. здійснює аналіз питань, з якими особи звертаються до Бюро, та готує відповідні консультаційні матеріали;
14. готує і подає відділу інформаційної та матеріальної інфраструктури місцевого центру інформацію про діяльність Бюро для розміщення її на офіційному веб-сайті;
15. збирає за встановленою формою статистичні дані про надання безоплатної правової допомоги, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, а також щодо осіб, які скористались електронними сервісами Міністерства юстиції України, і передає їх відділу інформаційної та матеріальної інфраструктури місцевого центру для узагальнення;
16. бере участь у підготовці звітів місцевого центру з питань, що належать до повноважень Бюро;
17. бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до повноважень Бюро;
18. готує пропозиції до проектів регіональних планів надання безоплатної правової допомоги, планів роботи місцевого центру, а також щодо їх виконання з питань, що належать до повноважень Бюро;
19. взаємодіє та координує свою діяльність з іншими бюро правової допомоги та відділом попередньої роботи з клієнтами відповідного місцевого центру;
20. виконує інші функції, відповідно до покладених на Бюро завдань.
Звернутися за наданням зазначеної допомоги мають право не лише громадяни України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Бюро надають громадянам безоплатну первинну правову допомогу, яка охоплює:
надання правової інформації;
надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних);
надання допомоги в забезпеченні доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.

Крім того, З 1 липня 2015 року почали діяти додаткові 100 центрів надання безоплатної правової допомоги. Усього 126 центрів. В Чернівецькій області таких створено три, а саме:
1. Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (адреса: 58002, м.Чернівці, вул.Університетська, 1. Вказаний центр надає послуги жителям м.Чернівці, Герцаївського району, Глибоцького району, Заставнівського району, Кіцманського району, Новоселицького району, Сторожинецького району).
2. Вижницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги(адреса: 59200, Чернівецька обл. м.Вижниця, вул.Українська, 100Б. Вказаний центр надає послуги жителям Вижницького та Путильського районів).
3. Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги(адреса: 60100, Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул. Довженко, 9.Вказаний центр надає послуги жителям Кельменецького району, м.Новодністровськ, Сокирянський району та Хотинського району).

Допомога надається не лише у кримінальних, а й у адміністративнихтацивільних справах. Понад 5000 адвокатів, відібраних на відкритих конкурсах, надають консультації та за необхідності захищають громадян в судах, у тому числі й проти держави.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:
1) захист;
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характер.

В’ячеслав Хохуляк,
Начальник Головного територіального
управлінняюстиції у Чернівецькійобласті