Сучасні реформи в сфері виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі

На сьогодні актуальним є питання забезпечення прав засуджених у процесі відбування покарання у вигляді позбавлення волі, серед яких варто виок-ремити права на правову допомогу, на пенсійне забезпечення, на належні умо-ви утримання. У зв\’язку з цим ВРУ внесла зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення (N 1487-VIIIвід 06.09.2016 р.) та гуманізації порядку й умов виконання покарань (N 1488-VIII від 06.09.2016 р.).
Так, Законом N 1487-VIII розширено перелік заходів заохочення, які мо-жуть застосовуватися до засуджених, серед них:
– присвоєння почесного звання \”кращий за поведінкою\”, \”активний учас-ник самодіяльності\” тощо;
– переведення на поліпшені умови утримання;
– надання дозволу для виїзду за межі колонії з метою відвідування рідних до 7 діб засудженим, які утримуються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання та середнім рівнем безпеки.
Водночас запроваджуються такі додаткові види стягнення, які можуть за-стосовуватися до засуджених, як скасування додаткового права та грошовий штраф двох розмірів мінімальної заробітної плати.
Також вводиться нормативне визначення дисциплінарного проступ-ку особи, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі. Таким проступком вважається протиправне, винне діяння, що посягає на встановлений порядок у сфері виконання покарань, вчинене цією особою. Особа, яка діяла у стані крайньої необхідності, під дією психологічного або фізичного примусу, виконувала наказ або розпорядження, не підлягає дисциплінарній відповідальності.
Що ж стосується гуманізації порядку та умов виконання покарань, то За-коном 1488-VIII визначено таке:
– переведення засуджених до дільниць посиленого контролю здійснюва-тиметься у разі їх систематичного вчинення злісних порушень установленого порядку відбування покарання, що загрожують безпеці персоналу, засуджених або інших осіб;
– примусове годування засудженого може бути застосовано лише на під-ставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря, якщо засудженому загро-жує розлад здоров\’я стійкого характеру та існує очевидна загроза його життю;
– засудженим жінкам гарантується право не надавати інформацію та не проходити огляд у зв\’язку з історією її репродуктивного здоров\’я. За вимогою жінки їй має бути забезпечено проведення медичного огляду лікарем-жінкою. Під час медичного огляду може бути присутнім лише медичний персонал, крім випадків, коли лікар вважає, що існують виняткові обставини, або коли лікар просить працівників установи виконання покарань бути присутніми з міркувань безпеки, або коли засуджена особа просить про це;
– за розголошення лікарської таємниці медичні працівники нестимуть ци-вільну, адміністративну або кримінальну відповідальність;
– у виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які отримують пенсію, зараховуватиметься незалежно від усіх відрахувань не менше 50% пен-сійної виплати.

Зоя ФЕДИК, провідний спеціаліст відділу систематизації відділу систематизації законодавст-ва, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata