На яких робочих місцях проводиться атестація?

Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є:

– чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці,
– Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,
– Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку,
– Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня,
– тощо.

Насамперед необхідно перевірити, чи професія (посада) наявна у будь-якому з вищеперерахованих Списків. Тобто обов’язковою підставою для проведення атестації є наявність робіт, професій (посад) у зазначених вище списках.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (далі – Порядок) та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці.
За результатами атестації робочих місць визначається не лише право працівників на відповідні пільги, а й розробляються заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників, у т. ч. організаційні, технічні, економічні та соціальні заходи, передбачені колективним договором щодо поліпшення умов трудової діяльності на виробництві. Також за рахунок коштів роботодавців можуть встановлюватись інші пільги та компенсації, не передбачені законодавством.
Відповідно до пункту 4 Порядку атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству. Саме атестаційна комісія підприємства (організації) приймає рішення про доцільність проведення атестації на конкретному робочому місці.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Юрій Мінтенко
Начальник управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області