Чи потрібно оформляти трудову книжку студенту, який стажується на підприємстві?

Стаття 48 КЗпП передбачає ведення трудових книжок студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, установі, закладі.
Порядок укладення договору про стажування, його типова форма затверджені постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.
Окрім того, відповідно до ст. 29 Закону «Про зайнятість населення» студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Про це повідомляє Ірина ОЩИПКО начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області