Безпідставних фактичних перевірок у суб’єктів малого бізнесу не буде

З метою уникнення соціальної напруги та безпідставного втручання податкових органів в роботу суб’єктів малого бізнесу, податкові органи не проводитимуть фактичні перевірки без законодавчо встановлених підстав.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об\’єктів права власності такого платника. Така перевірка проводиться на підставі рішення керівника органу податкової служби з обов\’язковим наданням до початку перевірки копії наказу платникові податків, без попередження платника податків (особи), двома і більше посадовими особами органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб\’єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції та за наявності однієї з вичерпного переліку обставин, встановлених Податковим кодексом України (п. 80.2 ст. 80 ПК України).
Об’єкти фактичної перевірка: дотримання порядку здійснення розрахункових операцій; дотримання порядку здійснення ведення касових операцій; наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію; дотримання порядку здійснення виробництва та обігу підакцизних товарів; дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору; оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
Загалом, податківці не турбуватимуть фактичними перевірками тих суб’єктів малого бізнесу, які добровільно і в повному обсязі сплачуватимуть податки, не торгуватимуть не облікованим товаром, трудові відносини з найманими працівниками оформлятимуть відповідно до вимог чинного законодавства України.