Що варто знати про створення госпітальних округів на Буковині

Що варто знати про створення госпітальних округів на Буковині В Україні триває реформування системи охорони здоров’я. Протягом двох років у Міністерстві охорони здоров’я України планують запустити систему з первинною, вторинною і третинною високоспеціалізованою медичною допомогою, яка стане фінансово доступна для пацієнтів. Наразі одним з основних елементів перетворень є реформування вторинного рівня надання медичної допомоги, тобто впровадження змін у роботу центральних районних лікарень.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
Насамперед реформуваннявторинногорівнянаданнямедичноїдопомоги полягає у створеннігоспітальнихокругів. Госпітальний округ – функціональнеоб’єднаннязакладівохорониздоров’я, розміщених на відповіднійтериторії, щозабезпечуєнаданнявторинної (спеціалізованої) медичноїдопомогинаселеннютакоїтериторії. До складу госпітального округу повинно входити не меншеоднієїбагатопрофільноїлікарніінтенсивноголікуванняпершого та/або другого рівня та іншізакладиохорониздоров’я. Перелікмедичнихвтручань з наданнявторинної (спеціалізованої) медичноїдопомогизатверджуватиметься МОЗ, так само як і примірнітабеліматеріально-технічногооснащеннялікарень. Багатопрофільналікарняінтенсивноголікування 1-го рівнямаєобслуговувати не менше 120 тис осіб, 2-го рівня – не менше 200 тис осіб.
Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 км.
Коженгоспітальний округ – це мережа закладів, функціональнеутворення, яке повинно гарантуватипацієнту, що в разігострого стану віндоїде до закладу, де йомунададутьдопомогу.
У кожному окрузіпрацюватимегоспітальна рада – дорадчий орган, створенийучасникамигоспітального округу для визначенняпроблемнихпитань, координаціїдій, розробкипропозицій та рекомендаційщодореалізації на рівнігоспітального округу державноїполітики у сферіохорониздоров’я, а такожщодоорганізації та фінансуваннямедичноїдопомоги в госпітальномуокрузі. Членами госпітальної ради будутьпредставникимістобласногозначення, районів, ОТГ, делеговані для роботи у складігоспітальної ради рішеннямвідповіднихмісцевих рад пропорційно до чисельностінаселення.
Передбачається, щоствореннягоспітальнихокругів дозволить підготовити систему охорониздоров’явторинногорівня до нового принципу фінансуванняза медичнупослугуз 2018 року і тим самим покращитиякість і доступністьмедичноїдопомоги для населення. Крім того заплановано, щогоспітальні округи допоможутьоптимізуватикількість та якістьдержавнихмедичнихзакладів і покращити систему медичногозабезпеченнякраїни, яка вкрайнезадовільна. Україна є четвертою усвіті за кількістюлікарнянихліжок на душу населення (в Україні – 879 на 100 тис. населення; в країнах ЄС в середньому – 527,4 на 100 тис. населення;) та другою в європейськомурегіоні за середнімрівнемтривалостігоспіталізації (В Україні – 11,8 днів, в ЄС – 8,08 днів). При цьомуякістьмедичнихпослуг є дуженизькою.
У Чернівецькій області процес реформування вторинного рівня надання медичної допомоги викликав чимало питань, зокрема щодо кількості госпітальних округів, місцезнаходження окружних центрів та перетворень, яких зазнають центральні районні лікарні.
Зважаючи на географічні особливості, зокрема наявність гірської місцевості та протяжність території Чернівецької області, що ускладнює доступність до медичних закладів, а також пролягання автодороги державного значення «Чернівці – Київ», у Чернівецькій області запланували створення трьох, а не двох госпітальних округів, як пропонували столичні фахівці. Відповідний Проект був поданий на розгляд до Міністерства охорони здоров’я України. Згідно з Проектом у Чернівецькій області заплановано створення трьох госпітальних округів з центрами у м. Чернівці, м. Сторожинець та м. Хотин. Вінбуврозроблений на основікритеріїв, встановлених Порядком створеннягоспітальнихокругів, затвердженимпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 30 листопада 2016 року № 932, а при визначенніокружнихцентрів до уваги брались ще й показникироботилікувально-профілактичнихзакладів, кадровийпотенціалтощо.
Три округи є найбільш оптимальними, оскільки така їх кількість дозволяє рівномірно розподілити ресурси, потенціал галузі та якнайкраще забезпечити доступ до медичної допомоги мешканцям області.
Ліквідаціярайоннихмедустанов у ходіствореннягоспітальнихокругіввобласті не передбачається.
Водночас у столицітриває робота над нормативно-правовою базою щодоствореннягоспітальнихокругів. Нещодавнобуло розроблене і затверджене Наказом Міністерства Примірнеположення про госпітальний округ.

peredplata