Удосконалено законодавство з питань діяльності закладів охорони здоров\’я

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 06.04.2017 N 2002-VIII \”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров\’я\”.
Зокрема, визначено, що залежно від форми власності заклади охорони здоров\’я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров\’я не підлягають приватизації.
За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров\’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або державні установи.
Про це повідомляє В’ячеслав ХОХУЛЯК начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров\’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.
Заклади охорони здоров\’я приватної власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми.
Заклади охорони здоров\’я, утворені в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров\’я – державних та комунальних установ, можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ними на праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах банків, печатки.
Відповідні зміни внесено до Основ законодавства України про охорону здоров\’я.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, крім пп. 3 (щодо нової редакції статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров\’я) п. 2 розд. I Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Прикінцевими положеннями Закону передбачено, що державні та комунальні заклади охорони здоров\’я – бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров\’я з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв\’язку із зміною його організаційно-правової форми забороняється.
Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров\’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров\’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Новини Партнерів