Виправляємо помилки: штрафні санкції

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що штрафні санкції не застосовуються у разі коли після подання Декларації за звітний період платник податків виявляє помилку та подає нову Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період.
У разі виявлення заниження податкового зобов’язання і виправлення помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку платник податку крім суми недоплати сплачує штраф у розмірі 3% суми заниження, яке відбулося в результаті допущеної помилки.

Якщо відображення виправлення помилки здійснюється через додаток ВП суми недоплати у складі поточної Декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено заниження податкового зобов”язання, то крім самої недоплати платник також сплачує штраф у розмірі 5% суми заниження податкового зобов”язання.

У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до Декларації, поданої за період, що перевірявся, або не подає уточнюючого розрахунку протягом 20 робочих днів після дати складання довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки такого платника за відповідний період.