Здійснення наставництва над дитиною

Кабінет Міністрів України затвердив постанову від 4 липня 2017 р. № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною».

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 171 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Кабінет Міністрів України постановив затвердити Положення про наставництво та типовий договір.

Положення про наставництво визначає механізм організації здійснення та ведення наставництва над дитиною, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, а також визначає мету та завдання наставництва.

Згідно з цим Положенням, наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво. Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.

Організація наставництва здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.

Крім того, Положенням визначено перелік документів, які має зібрати та подати до центру за місцем проживання потенційний кандидат у наставники, а також процедуру отримання статусу кандидата в наставники.

Кандидат у наставники подає до районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання такі документи:
– заяву;
– копію паспорта громадянина України;
– висновок про стан здоров’я за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);
– довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

Організація знайомства та встановлення контакту наставника з дитиною покладається на керівника закладу, у якому проживає дитина, чи уповноважену ним особу та центр за місцезнаходженням закладу.

Після встановлення контакту з дитиною центр за місцезнаходженням закладу не пізніше ніж три робочих дні підписує з наставником та адміністрацією закладу, у якому проживає дитина, договір про наставництво. Для укладення договору необхідна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників.

Положення визначає також дії наставника, який виявив бажання запросити дитину до своєї сім’ї, служби у справах дітей, а також центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання наставника.

Функції контролю за дотриманням прав та інтересів дитини, над якою встановлено наставництво, виконують центр, адміністрація закладу, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини шляхом спілкування з нею, спостереження за її поведінкою, емоційним станом тощо.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata