Для підприємств є обов’язковим планування заходів по евакуації

Наказом МВС від 10.07.2017 р. № 579 затверджена Методика планування заходів по евакуації.

Ця Методика установлює загальні вимоги до розроблення документів щодо планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей із зон надзвичайних ситуацій.

Планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та із зон збройних конфліктів (далі – планування евакуації) покладається на центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб\’єкти господарювання.

Для планування евакуації в центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на суб\’єктах господарювання будуть утворені комісії з питань евакуації. На суб\’єктах господарювання з чисельністю працюючого персоналу менш як 50 осіб призначається особа, яка виконує функції зазначеної комісії.

Планування евакуації здійснюється на підставі рішення комісії з питань евакуації відповідного рівня, у якому визначаються:
• аналіз ситуації, що склалася або може скластися;
• райони (населені пункти), у яких необхідно здійснювати заходи з евакуації;
• безпечні райони (населені пункти) для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей;
• час початку евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей та час закінчення;
• порядок вивезення населення (виведення пішки) та матеріальних і культурних цінностей транспортними засобами;
• організація управління евакуацією;
• заходи забезпечення евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей.

Для завчасного планування евакуаційних заходів комісіями з питань евакуації суб\’єктів господарювання розробляється план евакуації працівників. Такий план підписується її головою, затверджується керівником органу (суб\’єкта господарювання), який утворив таку комісію, та погоджується органом, на території якого планується розміщення евакуйованого населення.
Плани евакуації населення (працівників) суб\’єктів господарювання мають складатися з текстової частини та карти або схеми. До плану евакуації населення (працівників) можуть додаватися необхідні розрахунки, схеми, графіки тощо

Людмила Пилипів
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata