Про порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

Головне управління ДФС у Чернівецькій області інформує про те, що Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форма цієї довідки затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 №1264.

Для отримання довідки необхідне письмове звернення нерезидента або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

Письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного податкового органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.

Звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою.

Звернення обов\’язково повинно містити таку інформацію:

повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім\’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є резидентом), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу довідки;

ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції (за наявності);

місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції.

повна назва (прізвище, ім\’я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України;

код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);

місцезнаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);

період, у якому виплачувався дохід;

вид доходу;

сума доходу;

сума сплаченого в Україні податку.

У відомстві наголошують, якщо нерезидент у своєму письмовому зверненні надав недостовірну інформацію, надається обґрунтована відмова у видачі такої довідки.

peredplata