Нові правила розробки інструкції з охорони праці

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України (Мінсоцполітики) від 30.03.2017 № 526 «Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці», що набрав чинності 01.09.2017 (зареєстровано в Мін’юсті 21.06.2017 за № 779/30647), у новій редакції викладено Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9.

Згідно з Положенням, інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов\’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов\’язки.

Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств – виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві. Інструкції затверджуються роботодавцем і є обов\’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.

Згідно з новою редакцією Положення про розробку інструкцій з охорони праці, інструкції розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга та інших фахівців), служби організації праці та заробітної плати.

Звертаємо увагу на те, що Положенням в новій редакції уточнено строки перегляду інструкцій з охорони праці. Перегляд інструкцій проводиться в строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, – не рідше ніж один раз на 3 роки.

У разі зміни технологічного процесу або умов праці, впровадження нових технологій, нових видів устаткування, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв, інструментів та видів енергії тощо інструкція переглядається до впровадження зазначених змін.

Аксенія АДАМЧУК
перший заступник начальника
Головного територіального управління юстиції
у Чернівецькій області