Промислове виробництво Чернівецької області у січні–жовтні 2017 року

У січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 106,5%. Про це інформує Головіне управління статистики у Чернівецькій області.

У добувній та переробній промисловості індекс промислової продукції становив 106,7%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 112,0%, у переробній промисловості – 106,5%.

У січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 100,6%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 119,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 92,0%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 87,0%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 99,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 80,2%, у машинобудуванні – 125,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. індекс промислової продукції становив 106,2%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 111,0%.