У 2011 році науковими дослідженнями і розробками займалася 21 організація області

У 2011р. науковими дослідженнями і розробками займалася 21 організація області, де на кінець року працював 881 працівник основної діяльності (у 2010р. – 24 організації та 1245 осіб). У наукових організаціях працювало 567 дослідників, з яких 29,5% мали науковий ступінь доктора чи кандидата наук.

Результатом діяльності наукових організацій у 2011р. стало виконання 279 наукових та науково-технічних робіт зі створення нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин та порід тварин, методів, теорій тощо, з яких було впроваджено або мали інші форми застосування 110 робіт. Було надруковано 7 тис. публікацій, з них 113 окремих монографій, 378 підручників та навчальних посібників. У фахових наукових журналах надруковано більше 2 тис. статей, 417 з яких – у журналах, що входять до міжнародних баз даних, повідомляє ГУ статистики в Чернівецькій області.

peredplata