Буковинська міліція має бути моральною та професійною

Для зміцнення дисципліни та законності серед особового складу, безумовного забезпечення прав і свобод громадян, дотримання стандартів етичної поведінки, наказом Міністерства внутрішніх справ України, нещодавно, затверджено Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України.

Ці Правила поведінки вимагають від працівника міліції поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення та повагу, не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей, поважати їх природне право на життя, законні права на свободу думки, совісті, самовираження, збереження здоров’я, мирне зібрання, володіння майном тощо. Застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у випадках, передбачених законом.

При виявленні протиправних дій та їх припиненні працівник міліції зобов’язаний виявляти емоційно-психологічну стійкість при провокації правопорушниками конфліктної ситуації, не дозволяти втягнути себе в конфлікт, уживати всіх можливих заходів до його мирного вирішення і припинення, давати роз’яснення правопорушнику про неправомірність його дій доброзичливо, переконливо і ясно, посилаючись на відповідні вимоги нормативно-правових актів.

Обмеження працівником прав і свобод громадян може бути застосовано виключно на підставі і в порядку, передбачених законом. У таких ситуаціях, за винятком дій у стані крайньої необхідності або необхідної оборони, працівник повинен роз’яснити громадянинові підставу такого обмеження.

При спілкуванні з громадянами міліціонер повинен виявляти витримку і бути готовим до неадекватної поведінки з їх боку, у тому числі до прояву агресії і вчинення опору.

У спілкуванні з іноземцями та особами без громадянства співробітник міліції повинен поважати гідність особи і виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права людини незалежно від расової та національної належності, громадянства, віку та мови, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

Поведінка працівника органів внутрішніх справ завжди і за будь-яких обставин має бути бездоганною, відповідати високим стандартам професіоналізму і морально-етичним принципам стража правопорядку. Ніщо не повинно паплюжити ділову репутацію та авторитет працівника.

Неухильне дотримання принципів і норм Правил є важливим чинником якісного виконання працівником оперативно-службових завдань, необхідною умовою суспільної довіри та підтримки діяльності органів внутрішніх справ.

Вимоги Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України доведені до усього особового складу УМВС України в Чернівецькій області.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.