65% жителів Чернівецької області оцінює стан свого здоров\’я як добрий

З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, отримання інформації щодо самооцінки стану здоров’я та рівня захворюваності населення, органами державної статистики проведено анкетне опитування членів домогосподарств, які приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя. Вибірково опитано 290 домогосподарств Буковини. Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, свідчать, що 65% жителів області оцінює стан свого здоров\’я як добрий, майже третина вважає стан свого здоров’я задовільним та 7% – поганим.

Повідомили, що хворіли впродовж року 64% буковинців. Серед осіб, які перенесли захворювання, кожний шостий мешканець області відмітив їхні нега-тивні довготермінові наслідки: зокрема, 6% повідомили про їхній вплив на повсяк-денну працездатність, 11% – на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя.

Із загальної кількості опитаних осіб, кожний четвертий мешканець області мав хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям. Як і в попередні роки, найбільш поширеними серед населення області були гіпертонія (42%) та серцеві захворювання (32%). Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, кожна шоста особа хворіє на артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний), кожна десята особа має виразку шлунка або 12-палої кишки, майже кожна одинадцята – хронічний бронхіт або емфізему легенів, кожна чотирнадцята страждає від мігрені або частого головного болю, кожна шістнадцята – від діабету, повідомляє ГУ статистики в Чернівецькій області.