У Чернівцях відбудеться Міжнародна конференція “Україна і Буковина разом: 100 річчя Буковинського віча”

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ,

 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. МИХАЙЛА ІВАСЮКА, 

БУКОВИНСЬКЕ ЕТНОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО,

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ

проводять Міжнародну науково-практичну конференцію

” Буковина і Україна разом: 100 річчя Буковинського народного віча»

Чернівці, 23 жовтня 2018 року (вівторок)

Напрямки роботи конференції:

  1. Освіта, педагогіка, психологія.
  2. Всесвітня історія, історія України, історіографія, джерелознавство,
  3. Українознавство, етнологія, мистецтвознавство, фольклористика.
  4. Музикознавство, літературознавство, мовознавство, бібліотечна справа.

Теми (заявки) доповідей подавати до 14 жовтня (неділя) електронною адресою ivan_derda@ukr.net  Дерді Івану Михайловичу – доценту ЧНУ, заступнику голови Буковинського етнографічного товариства, при дублюванні заявки akkozholiabko@ukr.net  Кожолянку Олександру Георгійовичу  – доценту,  доктору історичних наук (Буковинське етнографічне товариство)

Можлива також участь у конференції он лайн (скайпом) або заочно. Мова конференції: українська, англійська, російська.

Cтатті-доповіді до збірника конференції. Розмір –  до 10 сторінок, у форматі Microsoft Word, гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 2,5 см, справа -1,5 см, зверху  і знизу – по 2 см.

Ім’я та прізвище автора (авторів) вказується у верхньому правому куті, у дужках наукове звання і місто (село) автора. Назва статті – посередині, жирним шрифтом.

На початку статті подається коротка анотація (3-4 речення) і ключові слова українською та англійською мовами.

Посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках (через кому після номера джерела вказується сторінка), наприклад: [3, с. 98].

Список використаної літератури подається в кінці статті в алфавітному порядку.

Збірник доповідей планується опублікувати після конференції за наш рахунок. Статті-доповіді подавати   до 24 жовтня 2018 р. (середа).

23 жовтня засідання конференції, 24 жовтня можлива поїздка учасників конференції у села Димка (музей Ольги Кобилянської), Біла Криниця Глибоцького району.

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний кошт або за рахунок відрядження. Пропонуємо (при потребі) бронювання місць у гуртожитку та готелі.                          Оргкомітет