На Буковині та інших областях місцева влада отримає більше повноважень

На Буковині та інших областях місцева влада отримає більше повноваженьКабінет Міністрів України затвердив «Порядок передачі місцевим держадміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня та їх повернення». Порядок визначає механізм передачі місцевим держадміністраціям функцій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх повернення у випадках, передбачених законодавством. Про це повідомляється в офіційному бюлетені КМУ.

Постанова Уряду «спрямована на посилення відповідальності місцевих держадміністрацій за здійснення виконавчої влади на ввіреній їм території». Це було передба-чено Указом Президента України № 307 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими держадміністраціями виконавчої влади на відповідній території» від 24 травня 2013 року.

Згідно із законодавчим актом, клопотати про передачу перед Кабінетом Міністрів, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади можуть обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Пропозиції місцевих держадміністрацій про передачу їм функцій міністерств та інших органів центральної влади узгоджуються з центральними відомствами, обов’яз-ки яких хоче перебрати на себе місцева влада. Якщо ж поділитися повноваженнями хоче саме міністерство або відомство, то воно з дозволу міністра має узгодити це з місцевими адміністраціями.

Пропозиції про передачу місцевим держадміністраціям справ міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій вищого рівня повинні містити:
• законодавчу підставу для передачі;
• перелік повноважень, які планується передати;
• обґрунтування доцільності такої передачі;
• фінансово-економічні розрахунки необхідних матеріальних і фінансових
витрат.

Експерти зазначають, що якщо Кабінет Міністрів розгляне і прийме пропозицію про передачу, то в ній повинні бути положення про передачу місцевим держад-міністраціям відповідних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для здійснення міністерських функцій.

Урядові аналітики зазначають, що місцеві держадміністрації двічі на рік будуть подавати Кабінету Міністрів, міністерствам та іншим органам центральної влади, місцевим адміністраціям вищого рівня інформацію про те, як вони використовують передані їм повноваження.

peredplata