ПОЧАВ РОБОТУ САЙТ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПОЧАВ РОБОТУ САЙТ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИПрезидент України підписав Указ, яким затвердив порядок розгляду електронних петицій, адресованих Президентові України та дав старт роботі відповідного сайту.
В Указі, зокрема, зазначено, що відповідно до Закону \”Про звернення громадян\” на розгляд Глави держави подаватиметься електронна петиція, на підтримку якої зібрано не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення.

Розгляд громадського звернення здійснюватиметься невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Забезпечення їх розгляду покладається на Адміністрацію Президе-нта України.

Для розгляду петиції створюватиметься робоча група для опрацювання порушених у зверненні питань із залученням до складу такої групи представ-ників заінтересованих органів, а за потреби – представників інститутів грома-дянського суспільства, експертів, фахівців, консультативних, дорадчих та ін-ших допоміжних органів і служб, зазначається у документі. У випадку, коли порушені в петиції питання стосуються не лише повноважень Президента України, а належать до повноважень також інших органів, до роботи залуча-тимуться відповідні органи.

Формування пропозицій щодо підтримки чи непідтримки звернення, проекту відповіді Президента здійснюватиметься протягом семи робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду електронної пети-ції. Після чого вони подаються на розгляд Президентові України.

Публічне оголошення про підтримку або непідтримку Главою держави електронної петиції, розміщуватиметься на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України, а його відповідь – у спеціальному розділі з питань електронних петицій зазначеного сайту.

У разі визнання за доцільне реалізовувати викладені в електронній пе-тиції пропозиції шляхом видання акта Президента України або внесення на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту Адміністрація Президента України вживає в установленому порядку заходів щодо підготов-ки таких проектів актів.

Сайт електронних петицій на адресу Президента України працює за посиланням або на сайті petition.president.gov.ua.

Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції Наталія КАЗИМИР