ПОМЕР ВІДОМИЙ ПРОФЕСОР ЧНУ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА АНАТОЛІЙ РОМАНОВИЧ ВОЛКОВ.

3 серпня 2021 р., на 97-му році життя, повідомляється на Facebook на сторінці ЧНУ, відійшов у вічність відомий український філолог, Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, багаторічний викладач і завідувач кафедри теорії та історії світової літератури (1982–1996), доктор філологічних наук, професор Анатолій Волков.
Народився 23.04.1925 р,, м. Одеса, у родині літературознавця і фольклориста, професора Романа Михайловича Волкова. Закінчив Одеський університет, після чого продовжив навчання в аспірантурі кафедри слов’янознавства Львівського університету. У 1950 р. перевели до Чернівецького університету, якому він і присвятив усе своє подальше життя.
Науковий ступінь кандидата філологічних наук отримав у 1953 р. за Кандидатську дисертацію на тему «Казки О. С. Пушкіна в польських переробках А. Ю. Глинського» захистив у 1953 р., докторська “Карел Чапек і проблеми реалістичної умовності в драматургії XX ст.” (1979). У 1981-1998 рр. очолював кафедру зарубіжної літератури та теорії літератури ЧДУ. Під його керівництвом згуртувався сильний колектив науковців, який займався актуальними проблемами літературознавства, було створено авторитетну наукову школу, яка стала відомою серед літературознавців-компаративістів як “чернівецька”. Вчені кафедри досліджували важливі явища світової літератури. Увага була зосереджена на традиційних сюжетах та образах, міжнародних літературних взаєминах та проблемах перекладознавства. Підсумком цієї роботи став “Лексикон загального та порівняльного літературознавства” (2001), колективна монографія “Традиційні сюжети та образи” (2004). Як спеціаліст із порівняльного літературознавства, теорії літератури, слов’янських та західноєвропейських літератур, перекладознавства та фольклористики А. Р. Волков відомий не лише в Україні, але й за її межами.
За час наукової діяльності видав велику кількість наукових праць не тільки з питань порівняльного літературознавства, теорії літератури та історії зарубіжних літератур, а й з проблем перекладознавства, театрального мистецтва та драматургії, української літератури в її міжнародних зв’язках та з методики викладання літератури. Серед його монографій: “Ярослав Гашек” (1957), “Драматургія Карела Чапека” (1972), “Форми літературних зв’язків та взаємодій” та ін. Під його керівництвом з 1966 р. виходив міжвідомчий науковий збірник «Вопросы русской литературы» (тепер науковий журнал «Питання літературознавства).

peredplata