Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову

Є низка категорій громадян, які не підлягають призову.

Про кого саме йдеться, роз’яснюють юристи Асоціації правників України.

Відповідно до ст. 23 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами, підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

2) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) працівники правоохоронних чи силових органів;

4) визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

5) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі:

— на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

— які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

— виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

— утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

— які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

— на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти віком до 18 років, позбавлені батьківського піклування;

— зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

— які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

1) здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

2) наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

3) жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

a) військовослужбовців;

b) працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції;

c) добровольчих формувань.

Згідно із законом №7209, додається нова категорія осіб, які звільняються від мобілізації, а саме — жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який проходить військову службу. Тобто якщо у вас є неповнолітня дитина, а чоловік чи дружина вже проходять військову службу, то вас мобілізовувати вже не будуть.

peredplata