Як відвернути неповнолітніх від правопорушень

Як відвернути неповнолітніх від правопорушеньПоказники злочинності неповнолітніх, як і злочинності загалом, значною мірою залежать від соціально-економічного стану у країні. Значне загострення соціально-економічної ситуації потягло за собою поширення злочинності взагалі, у тому числі неповнолітніх.

Основними причинами правопорушень неповнолітніх є:
1. Соціально-економічні: зубожіння населення; відсутність цивілізованих ринкових відносин; розвиток тіньової економіки; зростання в суспільстві соціальної напруги, рівня безробіття, зокрема серед молоді Окрім цього, політична нестабільність загострює економічну та соціальну ситуацію в Україні.
2. Несприятливе сімейне оточення .
3. Проблеми у взаємостосунках неповнолітнього в шкільному середовищі (антипедагогічні методи роботи вчителів із важковиховуваною дитиною, конфліктні ситуації в класному колективі, неуспішність у навчанні, слабкий зв’язок між школою та сім’єю).
Окремо потрібно виділити низький рівень правової освіти та виховання в школі та сім’ї й формування на цій основі правового нігілізму – негативного або байдужого ставлення до норм державного права.
4. Негативний вплив позашкільного середовища: скорочення системи закладів дозвілля для неповнолітніх призводить до незайнятості вільного часу дітей та підлітків, негативний вплив засобів масової інформації, що пропагують культ фізичної сили та агресію.
Профілактика правопорушень неповнолітніх розглядається як один із засобів соціального регулювання суспільних відносин з метою ліквідації детермінант злочинності, як взаємодії заходів економіко-соціального, виховно-педагогічного, організаційного та правового характеру, як поєднання різних рівнів попередження злочинності.
Профілактика правопорушень спрямована на те, щоб,відповідно:
1) оздоровити середовище i надати допомогу неповнолітнім, які опинилися у несприятливих умовах життя i виховання ще до того, як негативний вплив цих умов суттєво виявиться у поведінці цих осіб;
2) не допустити переходу на злочинний шлях i забезпечити виправлення осіб із значним уже ступенем дезадаптації, які вчиняють правопорушення незлочинного характеру;
3) не допустити переходу на злочинний шлях i створити умови для виправлення осіб, які систематично вчиняють такі правопорушення, характер i інтенсивність яких свідчать про вірогідність вчинення злочину у найближчому майбутньому;
4) попередити рецидив підлітків, які раніше вчинили злочини.
Система заходів попередження злочинності неповнолітніх базується на засадах загальносоціального характеру, які призначені забезпечити необхідний рівень добробуту, культури, виховання та навчання молодих людей.
Головними напрямами профілактики правопорушень серед неповнолітніх можна вважати: правове виховання, організація дозвілля, профілактика вживання алкоголю та наркотиків.
До методів, що можуть використовуватися з метою правового виховання неповнолітніх відносяться: роз\’яснення, розповіді, бесіди, читання творів, лекції, дискусії, диспути з правових питань, «круглі столи» з правових питань та інші вербальні методи, інтерактивні методи – ігри, рольові ігри, вправи, тренінги, конкурси.
Для поліпшення проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх необхідно:
1.Налагоджувати співпрацю з організаціями, що працюють у сфері попередження протиправних дій неповнолітніх, залучати до співпраці громадські організації.
2. Урізноманітнювати форми та методи профілактики, збільшувати застосування вербальних методів: окрім лекцій та бесід, які передбачають пасивне сприйняття інформації, використовувати диспути, дискусії, вікторини, які активніше залучають слухачів, а також інтерактивні методи подання інформації (тренінги, сюжетно-рольові ігри, вправи).
3. Сприяти розробці та впровадженню програм, які організовують дозвілля підлітків.
4. Залучення правоохоронців до спільних заходів дозвілля дітей (спортивних змагань, конкурсів) та для проведення сюжетно-рольових ігор з метою ознайомлення з роботою правоохоронних органів
5. Підготовка волонтерів, які можуть стати контактними особами для дітей, схильних до девіантної поведінки.
6. Проведення заходів з правової освіти фахівцями та за методикою «рівний-рівному» – самими неповнолітніми.

Людмила ПИЛИПІВ, провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області