Як отримати допомогу на поховання?

Як отримати допомогу на поховання?Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні, крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві.

До членів сім’ї застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Для прикладу, якщо померла Ваша мама чи батько, які вже не працювали, і були на Вашому утриманні, то Ви маєте право на отримання цієї допомоги.
Потрібно зазначити, що допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
Важливо сказати, що звернутися за призначенням допомоги на поховання можна в будь-який час (оскільки терміни давності для звернення за допомогою не встановлені). При цьому розмір допомоги визначатиметься виходячи з дати смерті, а не на дату звернення за нею.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

Особа, яка звертається за допомогою на поховання, подає заяву про виплату допомоги та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання в оригіналі (додаток 15 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 №1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за № 691/15382).

На виконання постанови правління Фонду соціального страхування України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 08.02.2017 № 17 наказом Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 30.03.2017 встановлено розмір допомоги на поховання з 01 березня 2017 року на рівні 4100 гривень.

При цьому постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 № 55 \”Про встановлення розміру допомоги на поховання\”, якою починаючи з 01 січня 2012 року установлено розмір допомоги на поховання – 2200 гривень, визнано такою, що втратила чинність.

У зв’язку з цим, з дати набуття чинності постанови правління Фонду соціального страхування України від 08.02.2017 № 17, наголошуємо на необхідності проведення страхувальниками-роботодавцями, у разі призначення та виплати допомоги на поховання по страхових випадках, які настали починаючи з 01 березня 2017 року, доплати до встановленого розміру допомоги на поховання.

Для отримання фінансування на виплату допомоги на поховання страхувальникам необхідно звернутися до робочих органів Фонду із заявою-розрахунком за встановленим зразком, що містить інформацію про нараховані страхувальником застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області