Право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали потерпілі від сексуального насильства та катувань, а також люди, які втратили документи

Розширено коло осіб, які мають право на набезоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла  Закон України №2238-IX «Про внесення змін до частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу» (набирає чинності 20 травня 2022 року).

Зокрема, право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали потерпілі відкримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту.

«Відтепер потерпілі від сексуального насильства та катувань можуть звернутися до системи надання безоплатної правової допомоги та отримати послуги з представництва інтересівв судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. Юристи системи надання безоплатної правової допомоги допоможуть їм скласти позовні заяви та інші документи процесуального характеру у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень», – зазначила начальниця управління забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Марчук.

Крім того, люди, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, мають право отримати правові послуги з представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з оформленням та видачею таких документів.

Як зазначено у пояснювальній записці, з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України сексуальне насильство, катування, жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованих територіях носить масовий характер. Сексуальне насильство стало ще однією зброєю проти мирного населення на тимчасовоокупованих територіях.

Нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема, Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, передбачено, що жінки потребують особливого захисту від будь-якого зазіхання на їхню честь, і, зокрема, захисту від зґвалтування, примушування до проституції чи будь-якої іншої форми посягання на їхню моральність. Зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов’язаного з воєнними діями та збройними конфліктами відповідно до Римського статуту Міжнародног окримінального суду є злочинами проти людяності. У зв’язку з цим виникла необхідність у забезпеченні таких потерпілих осіб правом на безоплатну вторинну правову допомогу.

«З 2014 року, з початком окупаціїКриму та частинитериторійДонецької та Луганської областей, правоохоронці та правозахисникифіксувалинепоодиноківипадкикатувань, жорстокогоповодження та сексуального насильства. Післяповномаштабноговторгненняросії на територіюУкраїникількість таких випадківзначнозросла. Те, щоці люди сьогодніотримали право на безоплатнувториннуправовудопомогусвідчить, щоУкраїна оперативно реагує на викликисьогодення. Постраждалівідкатувань, жорстокогоповодження та сексуального насильстваотрималиправовийзахиствіддержави», – наголошуєзаступниця директора Регіонального центру з наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомоги у ЖитомирськійобластіНаталіяРадушинська.

Крім того, у зв’язку з широкомасштабнимвторгненнямросійськоїфедерації в Українуоднією з ключових проблем внутрішньопереміщенихосіб, якізмушеніпокинутимісцяпостійногопроживання, є знищенняабовтратадокументів, щопосвідчують особу та підтверджуютьгромадянствоУкраїни.

До того ж, сьогодні є випадкивідсутностідокументів, щопосвідчують особу, підтверджуютьгромадянствоУкраїни у деякихпредставниківромськоїнаціональноїменшини та бездомнихосіб.

Щеоднією з проблем, як свідчить практика, є наданнядопомоги в отриманні паспорта колишнімзасудженим, якщо на момент звільненнязасудженого в йогоособовійсправівідсутній паспорт.

«Важливо, щоправовупідтримкуотримали і ті, хтовтративдокументи. Сьогодні ми бачимо, щочималовнутрішньопереміщенихосіб, втікаючивідбомбардувань та обстрілів, лишаються без паспорта. Адвокати та працівникисистеминаданнябезоплатноїправовоїдопомогиможутьдопомогтицим людям відновитизнищеннічивтраченідокументи», – говорить НаталіяРадушинська.

Отже, з метою захисту, насамперед, осіб, якіпостраждаливід сексуального насильства, катувань, жорстокогоповодженняпід час воєннихдійчизбройногоконфлікту, а такожосіб, які не маютьдокументів, щопосвідчують особу та підтверджуютьгромадянствоУкраїни, виникланеобхідність в забезпеченніїх права на безоплатнувториннуправовудопомогу.

«Безоплатнупервиннуправовудопомогу – консультації та роз’яснення – можутьотримативсігромадяниУкраїни. Безоплатнавториннаправовадопомоганадаєтьсяуразливимкатегоріямнаселення. Через війну, щорозвязаларосія в Україні, з’явилася велика кількість людей, якіпостраждаливіднаслідківповномасштабнихвоєннихдій, щонаразівідбуваються на всійтериторіїУкраїни. Система наданнябезоплатноїправовоїдопомоги готова надатиправовудопомогувсім, хтоїїпотребує», – зазначивв. о. директора Координаційного центру з наданняправовоїдопомогиОлександр Баранов.

Як отримати правову допомогу:

Звернутися за допомогою до фахівців Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна за адресою:  м. Чернівці, вул. Університетська, 1, телефон: (0372) 51-36-14. Електронна пошта: chernivtsi1.chernivtsi@legalaid.cv.ua.

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103 (дзвінки на вказану телефонну лінію зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні, приймаються цілодобово).

 

Дізнайтесябільше про наданнябезоплатноїправовоїдопомоги:

 

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

 

 

 

 

peredplata