РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНІ АТО АБО ПЕРЕСЕЛИЛИСЯ З НЕЇ

Одним з наслідків кримської кризи, а згодом анексії АР Крим, стала поява в Україні категорії внутрішньо перемішених осіб (ВПО).

Україна вже зробила перші кроки для захисту прав ВПО та громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, розпорядженнями Кабінету міністрів України затверджено План додаткових заходів з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України та План заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерорестичної операції.

Прийнятий 15 квітня закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» закладає основи державної політики стосовно тимчасово окупованої території та захисту прав і свобод громадян України. Держава бере на себе зобов’язання підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, та вживати всіх необхідних заходів щодо гарантування прав та свобод людини і громадянина. А громадянам України, які виїхали за межі тимчасово окупованої території, гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.
На даний час Верховна Рада ухвалила Закон, який визначає правовий статус внутрішньо переміщених осіб, встановлює економічні, соціальні і правові гарантії захисту їх прав і законних інтересів на території України, забороняє дискримінацію внутрішньо переміщених осіб з мотивів їх переселення при здійсненні їх прав і свобод.

Законом передбачено врегулювання питань забезпечення реалізації прав громадян, які проживають в зоні АТО або переселилися з неї, на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту, гарантування права власності та правовий режим майна в зоні проведення АТО.
Також передбачено можливість реєстрації осіб з зони АТО, як безробітних за відсутності документів, а також можливості отримувати соціальні та освітні послуги.
Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги слід звертатися до найближчої установи соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування).

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПЕНСІОНЕРІВ
– переведення пенсії за місцем фактичного проживання (перебування);
– первинне призначення пенсії;
– перерахунок пенсії
Куди звертатися: до органу Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання (перебування)
Основні документи, які необхідно мати при собі:
– паспорт;
– посвідчення отримувача пенсії (за наявності);
– довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
– пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;
– надання інформації та консультації у сфері занятості;
– можливість участі в громадських оплачуваних роботах;
– професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
– отримання статусу безробітного
Куди звертатися: до центру зайнятості за місцем фактичного проживання (перебування)
Основні документи, які необхідно мати при собі:
– паспорт;
– довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
– трудова книжка (за наявності);
– документи про освіту (за наявності)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ
Переведення допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинне призначення:
– допомога при народженні (усиновленні) дитини;
– допомога одиноким матерям;
– допомога опікунам та піклувальникам;
– допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;
– допомога малозабезпеченим сім’ям;
– тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів;
– супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;
– надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленимбатьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям
Куди звертатися: до органу соціального захисту населення, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем фактичного проживання (перебування)

Основні документи, які необхідно мати при собі:
– паспорт;
– свідоцтво про народження дитини;
– довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДІВ
– стаціонарний догляд (для громадян похилого віку, інвалідівІ, ІІ групи, які за станом здоров’я мають потребу в сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі).
– догляд вдома (для громадян похилого віку, інвалідів, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги);
– натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби)
Куди звертатися: до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування)
Основні документи, які необхідно мати при собі:
– паспорт;
– медична довідка про потребу в постійній сторонній допомозі (за наявності)

Д О В І Д Н И К
установ соціального захисту населення

Область Департаментсоціальної політики Чернівецька (03722) 4-55-37

Служба у справах дітей Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(0372) 52-24-08 (0372) 55-28-02
(0372) 55-04-00

Провідний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції Людмила ПИЛИПІВ.

Новини Партнерів