Як розраховується житлова субсидія?

З 1 травня діють нові правила розрахунку й призначення субсидій на оплату житлових та комунальних послуг. У зв’язку з цим, багато сімей не будуть більше отримувати житлову субсидію, або отримають її в меншому розмірі.

 Чиї доходи враховуються?

Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

До складу домогосподарства включаються ті особи, які зареєстровані та фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування, та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії.

При призначенні житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються. Якщо ж споживач не хоче, щоб доходи членів його сім’ї, які фактично проживають окремо, враховувалися в загальному сукупному доході при призначенні та розрахунку субсидії, він звертається до комісії органів соціального захисту, яка може прийняти таке рішення після обстеження житлово-побутових умов.

На підставі рішення комісії керуючі, об’єднання, виконавці комунальних послуг не нараховують плату за житлово-комунальні послуги, внески/платежі в оплату витрат на управління багатоквартирним будинком на членів домогосподарства, які зареєстровані, але фактично не проживають в житловому приміщенні (будинку).

Якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, для призначення житлової субсидії склад кожного з таких домогосподарств визначається за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. При цьому до складу різних домогосподарств в межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї.

До складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких  менше ніж рік проживають троє та більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку, за рішенням комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому проживають.

При призначенні житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на дітей – членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому проживають. При цьому доходи таких дітей (при наявності) до сукупного доходу домогосподарства не враховуються.

Які види доходів враховуються при призначенні субсидії?

Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства, членів сім’ї особи зі складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку за станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи.

 При призначенні житлової субсидії враховуються такі доходи:

 • заробітна плата після сплати ПДФО;
 • соціальні виплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
 • допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
 • інші доходи.

 До сукупного доходу домогосподарства не включаються такі соціальні виплати:

 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
 • частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
 • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
 • держсоціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 До сукупного доходу також не враховуються:

 • аліменти, отримані на дітей;
 • доходи від розміщення депозитів;
 • оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога, що надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
 • вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації;
 • суми, що виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, пов’язаного з виконанням ним трудових обов’язків.

У середньомісячний дохід осіб, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), і/або середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються:

 • отримані ними в період безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати та соціальні допомоги, які здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
 • отримана ними під час або після безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) благодійна допомога незалежно від розміру і джерела походження.

За який період враховується дохід для розрахунку житлової субсидії?

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід враховується:

 • за III-IV квартали попереднього календарного року – в разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (1 травня – 30 вересня);
 • за I-II квартали поточного календарного року – в разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (1 жовтня – 30 квітня);
 • за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – в разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

У такому ж порядку розраховується середньомісячний сукупний дохід при призначенні житлової субсидії без звернення на наступний сезон домогосподарствам, які отримували її в попередньому опалювальному (неопалюваному) сезоні.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального (неопалювального) сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попереднього опалювального (квітень) або неопалювального (вересень) сезону. У разі призначення житлової субсидії після початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Доходи від реалізації молока враховуються в розмірі 30 відсотків нарахованих сум.

Особливості обліку деяких видів доходів

Якщо в складі домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку за станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються при призначенні житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; і/або вони не сплатили ЄСВ в розмірі не меншому за мінімальний, сумарно протягом трьох місяців в періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Таким домогосподарствам (в тому числі за рішенням комісії) в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб в розмірі:

 1. половини одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – в разі, коли такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;
 2. одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – в разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання в закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані в службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;
 3. одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи – в окремих випадках за рішенням комісії в разі, коли такі особи перебувають в складних життєвих обставинах;
 4. фактично отриманих такими особами доходів – в разі, коли такі особи протягом цього періоду отримували хоча б один з наступних видів доходів: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату, допомогу з безробіття;
 5. фактично отриманих такими особами доходів – в разі, коли такі доходи протягом цього періоду отримувала особа, яка станом на кінець цього періоду не досягла 18-річного віку;
 6. фактично отриманих такими особами доходів – в окремих випадках за рішенням комісії;
 7. двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи – у разі призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і оплату житлово-комунальних послуг;
 8. трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, – в усіх інших випадках.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів, до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід, обчислений в таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

 • однієї мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку першої групи;
 • двох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку другої групи;
 • трьох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку третьої групи.

При цьому не враховується дохід, одержаний самозайнятою особою, і дохід від здійснення підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі, якщо на момент звернення за призначенням житлової субсидії, особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, в його середньомісячний сукупний дохід враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Людмила ПИЛИПІВ,

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata