Зарплата Коболєва у 2020 році може скласти 1 мільярд гривень.

Хто встановлює Коболєву незаконну зарплату?

Народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував необґрунтованість матеріальних виплат голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву.

Він нагадав, що пан Коболєв був призначений на посаду 25 березня 2014 року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 262-р.

За період роботи голови правління Нафтогазу річна заробітна плата Андрія Коболєва становила (за даними річних звітів Нафтогазу):

2014 рік – 800 000 грн;
2015 рік – 850 000 грн;
2016 рік – 19 000 000 грн;
2017 рік – 47 100 000 грн;
2018 рік – 268 500 000 грн.

Різке збільшення заробітної плати Андрія Коболєва відбулося в 2016 році. У порівнянні із 2014 роком його заробітна плата зросла в 23 рази – до 19 млн грн в рік.

Збільшення заробітної плати у 2016 році відбулося на основі підписання з керівником Нафтогазу контракту та визначення цим контрактом умов оплати праці.

Умови контракту з керівником Нафтогазу були затверджені наказом Мінекономіки від 13 квітня 2016 року № 681. Пунктом 3 Умов контракту з керівником визначено умови його оплати праці та соціально-побутового забезпечення керівника.

Зокрема, відповідно до п.3.1 умов контракту передбачено, що керівнику виплачується заробітна плата виходячи із:

  • посадового окладу – 1 041 000 грн;
  • щомісячної премії на умовах та у розмірі відповідно до колективного договору Компанії.

При цьому пунктом 3.2 встановлено обмеження щодо можливості отримання Керівником інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (включаючи надбавки, доплати, премії, винагороди, тощо).

Таким чином виходячи із посадового окладу 1 041 000 грн та щомісячної премії (в розмірі 100% від посадового окладу) річна сума заробітної плати Андрія Коболєва за підсумками 2016 року склала:

  • до підписання контракту, за січень-березень 2016р – 2,4 млн грн;
  • після підписання контракту, за квітень-грудень 2016р – 16,6 млн грн.

Сумарно за підсумками 2016 року керівник Нафтогазу отримав 19 млн грн. Зазначені дані підтверджуються річним звітом Нафтогазу за 2016 рік (стор. 23).

Після підписання контракту з Андрієм Коболєвим, його заробітна плата не могла перевищувати 25 млн грн за рік (1.041.000 * 2 * 12).

Умови контракту, затверджені наказом Мінекономіки № 681, прямо забороняли виплати заробітної плати для керівника Нафтогазу більше ніж 25 млн грн за рік. Згідно цих умов, виплата будь-яких інших премій, доплат та винагород, включаючи спеціальні премії за результатами Стокгольмського Арбітражу, забороняється.

Зазначений наказ Мінекономіки № 681 було видано відповідно постанови КМУ від 05.12.2015 р. № 1002 та затвердженого цією постановою статуту НАК «Нафтогаз України». Саме відповідно до цієї постанови було встановлено, що управління 100 відсотками акцій Нафтогазу здійснює Мінекономіки.

Незважаючи на вимоги наказу Мінекономіки № 681 щодо обмеження заробітної плати керівнику Нафтогазу на рівні 25 млн грн в рік, за підсумками 2017 року Коболєв отримав 47,1 млн грн заробітної плати, а у 2018 – 268,5 млн грн.

Отримання керівником Нафтогазу заробітної плати понад 25 млн грн не відповідає умовам контракту та свідчить або про його порушення, або про те, що до умов цього контракту були внесені відповідні зміни, які надали право керівнику Нафтогазу отримувати по суті необмежений розмір заробітної плати.

Залишається відкритим питання – ким, коли на підставі яких обґрунтувань були внесені зміни до умов контракту з Андрієм Коболєвим, що надали йому право отримувати необмежену заробітну плату та чи відповідають такі зміни чинним нормативно-правим актам.

Зміни щодо умов контракту з паном Коболєвим можуть містити ознаки корупції, адже у випадку, якщо зміни вносились Міністерством економіки, виникає запитання: чим керувалось міністерство та які були підстави для внесення змін до контракту, умови якого Мінекономіки приймало в прозорий спосіб, опублікувавши на своєму сайті відповідний наказ № 681?

Якщо такі зміни до контракту з Андрієм Коболєвим вносилися наглядовою радою Нафтогазу після того, як Мінекономіки вже визначило умови оплати праці, тоді до членів наглядової ради виникає ряд запитань, зокрема:

  1. На підставі яких обґрунтувань наглядова рада вносила зміни до контракту, ким і коли подавались такі обгрунтування?
  2. Чи мала наглядова рада право вносити зміни до вже діючого контракту з Андрієм Коболєвим, адже статутом Нафтогазу (як діючим так і його попередніми редакціям) та Законом України «Про акціонерні товариства» передбачається, що до виключної компетенції наглядової ради належить питання затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди?
    Тобто наглядова рада може визначати умови тільки в наступних контрактах, які укладатимуться з головою та членами правління, та не мала права змінювати умови вже діючого контракту з Андрієм Коболєвим, який був укладений на основі наказу Мінекономіки № 861 у квітні 2016 року.

Слід також зазначити, що крім вищезазначених факторів, виплата у 2018 році премії (бонусів) для керівництва Нафтогазу в сумі 21 млн дол США (за результатами Стокгольмського Арбітражу) здійснена в порушення пунктів 2.2.1, 2.2.3 та 2.2.4 умов контракту, відповідно до яких керівник зобов’язаний забезпечувати у визначеному порядку складання фінансового плану та виконання показників передбачених річним фінансовим планом.

У 2018 році Нафтогаз подав до Кабінету Міністрів України проект фінансового плану, в якому передбачалось здійснити виплату бонусів керівництву Компанії в сумі 720 млн грн. За підсумками опрацювання зазначеного проекту фінансового плану Міністерство фінансів листом від 15.12.2017 №24020-10-5/35411 надало свої зауваження та заперечення.

Одне із заперечень Мінфіну стосувалось виплати бонусів керівництву Компанії – 720 млн грн. Зазначене заперечення пояснювалось тим, що у показниках проекту фінансового плану НАК «Нафтогаз України» закладено прихований дефіцит у сумі 48,4 млрд грн, який необхідно було покривати в тому числі за рахунок залучення кредитних коштів. До складу такого дефіциту зокрема включається і виплата бонусів керівництву компанії – 720 млн грн. Тому виплата бонусів здійснювалась за рахунок залучених кредитних коштів.

Незважаючи на заперечення Мінфіну щодо виплати керівництву Компанії бонусів (720 млн грн) наглядовою радою Нафтогазу у травні 2018 року, в умовах відсутності фінансового плану Компанії на 2018 рік, було прийнято рішення про виплату премії (бонусів) для керівництва Нафтогазу.

Слід зазначити, що фінансовий план Нафтогазу на 2018 рік так і не був затверджений Кабінетом Міністрів України. І однією із головних причин незатвердження фінплану була незгода уряду виплачувати бонуси керівництву Нафтогазу.

Але незважаючи на відсутність затвердженого урядом фінплану та заперечення Міністерства фінансів, керівництво Нафтогазу у 2018 році в умовах дефіциту власних коштів виплатило собі премії в сумі близько 21 млн дол США.

При цьому відповідно до пункту 5.2 умов контракту, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 13.04.2016 р. № 681, керівник несе відповідальність за неналежне виконання фінансових планів у вигляді дисциплінарного стягнення: догана або звільнення.

Але, отримавши в порушення контракту сотні мільйонів премій, ніякого дисциплінарного стягнення до керівника Нафтогазу так і не було прийнято, а його перспективи і надалі очолювати національну нафтогазову компанію сам Андрій Коболєв та члени наглядової ради оцінюють як досить високі…