\”Заповіт\” Шевченка на ідиш

Натхненні вірші Тараса Шевченко перекладено багатьма мовами світу. Вони звучать польською, французькою, російською, англійською і навіть китайською. Донедавна перекладу «Заповіта» на ідиш не було, але відтепер його можна читати і цією мовою. Його «Заповіт» всі, без перебільшення, мешканці України знають напам’ять, а відтак зворотного перекладу він не потребує:

Цивуле

Аз іх вел штарбн, то бахалт міх
Майне брідер, швестер
Лебн дамб дем алтн
Ву Дніпро дер шен стер.
Ун штейн уф оф ді газлонім
Міт кейтн ір золт ніт зіцн
Ун міт шварне блут фун сонім
Ір золт фрайхайт башпріцн.
Ун ін дер мішпохе наер
Зол айх едер тог зайн таер
Зол ніт вісн цоріс кейнер
Ун ір золт кейн молніт Зорян
Ун золт мір лебн дем кейвер
Томіт гуте вертер зогн.

переклад Григорій Коган (Ізраїль)