Заповнюємо податкову звітність правильно

Державна податкова інспекція у м. Чернівцях нагадує, що Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 №1166-VII з 1 квітня 2014 року, поряд з іншими змінами, збільшено ставки збору за спеціальне використання води.

Так, ставки збору за спеціальне використання води, встановлені статтею 325 Податкового кодексу України, підвищено приблизно на 8,6% для всіх напрямів і джерел використання (підземних, поверхневих джерел, використаної води для потреб гідроенергетики, водного транспорту, рибного господарства, виробництва напоїв, кар’єрної та дренажної води).

Порядок обчислення та сплати збору в 2014 році залишився незмінним. Відповідно до пункту 326.1 статті 326 Податкового кодексу збір за спеціальне використання води обчислюється щоквартально наростаючим підсумком з початку року. Але у зв\’язку з вищенаведеними змінами, податкову декларацію збору слід складати окремо за 1 квартал 2014 за ставками, які діяли до 1 квітня 2014 року, і починаючи з другого кварталу наростаючим підсумком з початку року за новими ставками.

«Задля уникнення помилок через зміни ставок в податковій декларації Збору за перше півріччя 2014 року та наступні звітні (податкові) періоди рекомендуємо відображати дані двома окремими рядками, з відповідною приміткою у цих рядках:
– за перше півріччя 2014 року: за період «з 01.01.2014 по 31.03.2014 включно» – за ставками, що діяли до 01.04.2014, та за період «з 01.04.2014 по 30.06.2014 включно» – за новими ставка, що почали діяти з 01.04.2014;
– за три квартали 2014 року: за період «з 01.01.2014 по 31.03.2014 включно» – за ставками, що діяли до 01.04.2014, та за період «з 01.04.2014 по 31.12.2014 включно» – за новими ставка, що почали діяти з 01.04.2014», – пояснила завідувач сектору ресурсних та неподаткових платежів Олександра Коваленко.
Нагадуємо, що у разі несплати Збору або сплати його в неповному обсязі платниками Збору протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників Збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом, а саме скасування дозволів на спеціальне водокористування (п.328.9 ст. 328 ПКУ).