В державному архіві Чернівецької області на зберіганні перебуває 4128 фондів

Станом на 1 липня 2013 року в державному архіві Чернівецької області на зберіганні перебувало 4128 фондів кількістю 1 540 461 справ на паперовій основі; 5 085 820 кадрів мікрофільмів; 66 046 одиниць обліку фотодокументів; 14 292 одиниць обліку кіно; 1153 одиниць обліку фотодокументів. Науково-довідкова бібліотека державного архіву Чернівецької області налічує 28032 книг та брошур, 803 річних підшивок журналів, 3530 спеціальних видань, 3372 річних підшивок газет.

У газетно-журнальному фонді міститься змістовне зібрання газет та журналів дорадянського періоду, виданих на Буковині (зокрема в Чернівцях), в Галичині, Бесарабії – українською, німецькою та румунською мовами.

З кожним прийманням документів на державне зберігання до Національного архівного фонду поповнюється електронна версія Центрального фондового каталогу України. З метою підвищення інформаційно-пошукового рівня опису удосконалено описи 4 фондів загальною кількістю 2457 заголовків. Науково-методична рада державного архіву області схвалила підготовлений до друку довідник «Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області».

З метою ефективного використання інформації документів Національного архівного фонду в державному архіві області виконано 45 тематичних запитів, організовано 6 виставок документів, підготовлено 3 тематичні телевізійні програми, виконано 6 генеалогічних запитів; в регіональних друкованих засобах масової інформації розміщено 5 статей та добірок документів.

У відповідь на звернення громадян державним архівом Чернівецької області надано 2311 архівних довідок, копій та витягів, у тому числі 1324 – соціально-правового характеру. Держархівом області запроваджено електронну реєстрацію запитів громадян.

У січні 2013 року в державному архіві Чернівецької області розпочав роботу телефон «гарячої лінії» – (0372) 545001, розроблено та впроваджено у практику роботи Порядок ведення обліку та розгляду звернень громадян за телефоном «гарячої лінії».

За повідомленням прес-служби Чернівецької обласної ради.

peredplata